Tập huấn về quản lý đất đai

17/06/2012 - 18:30

Trong 6 ngày, từ 30-5 đến 6-6-2012, Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức tập huấn chuyên ngành pháp luật về đất đai thuộc Dự án VLAP.

Tham gia tập huấn có 20 học viên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, cán bộ địa chính 13 xã với các nội dung: Kỹ năng giải quyết tranh chấp, đăng ký, thống kê, đo đạc đất đai, kỹ năng khách hàng và nghiệp vụ khách hàng, cập nhật chỉnh lý biến động về đất đai, phần mềm chuyên ngành.

Nhằm giúp địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh đã trang bị cho mỗi xã 1 máy vi tính.

NGỌC TUYỀN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN