Tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, chuẩn bị công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ

20/03/2023 - 05:35

BDK - Trong quý I-2023, Huyện ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Giồng Trôm đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2023. Huyện đã có những giải pháp tích cực và phục hồi khá nhanh kinh tế - xã hội, thể hiện qua việc thực hiện đạt và vượt 16/39 chỉ tiêu NQ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, được Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá cao tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy vừa qua. Huyện đang tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và chuẩn bị công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Giồng Trôm.

Trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện Giồng Trôm.

Nỗ lực thực hiện các mục tiêu

Theo đánh giá của BTV Huyện ủy, sau khi tiếp thu NQ Tỉnh ủy năm 2023, BTV Huyện ủy đã cụ thể hóa thành NQ số 05 ngày 12-12-2022, bám sát 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong NQ Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình của địa phương (NQ Huyện ủy gồm 31 chỉ tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp).

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND huyện đã đề ra 26 chỉ tiêu, với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; cải cách hành chính, công vụ, công chức; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Huyện tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện chủ đề năm 2023 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; Chỉ thị số 01-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2023; Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028); hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong quý I-2023 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp phục hồi và phát triển. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), hiện có 31 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Năm 2023, huyện triển khai thực hiện 39 công trình giao thông nông thôn, xây dựng cơ bản. Đối với chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, đến nay, đã thành lập mới 15/40 doanh nghiệp (đạt 37,5% kế hoạch). Toàn huyện hiện có 10/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã còn lại đạt từ 8 tiêu chí trở lên…

Tập trung các nội dung trọng tâm

Tại hội nghị BTV Huyện ủy vừa qua, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh đã nêu một số định hướng về tiếp tục tập trung các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 trên lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị, tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 Đối với công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 71 tổ chức hội nghị sơ kết cấp huyện và cấp cơ sở, chọn Đảng ủy xã Thuận Điền làm điểm tổ chức hội nghị sơ kết của huyện (đã tổ chức ngày 7-3-2023); hướng dẫn xây dựng văn kiện phục vụ hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại đảng ủy các xã, thị trấn. Sau hội nghị điểm, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị đạt theo yêu cầu tiến độ kế hoạch.

Theo định hướng của Thường trực Huyện ủy, trong thời gian tới, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của BTV Huyện ủy, bảo đảm công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ đạt chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ (cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31-3-2023, cấp huyện hoàn thành trong tháng 5-2023).

Theo tinh thần chỉ đạo của Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tại cuộc làm việc với BTV Huyện ủy vừa qua, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, trong đó, tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện thi đua “Đồng khởi mới”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

“Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sơ kết giữa nhiệm kỳ, triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách, công tác giải ngân năm 2023 để phát huy hiệu quả vốn đầu tư công. Cần linh động xem xét trong điều hành nguồn ngân sách thực hiện kế hoạch xây dựng NTM”.

(Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN