Ngành tài nguyên và môi trường

Tập trung thực hiện tốt 2 nhiệm vụ đột phá của tỉnh

20/07/2022 - 05:53

BDK - Thời gian qua, tỉnh đã và đang tập trung các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển chung của địa phương. Xung quanh nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết:

Tỉnh hướng đến xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Thanh Bạch

Tỉnh hướng đến xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Thanh Bạch

- Tỉnh là một trong những địa phương được xác định là chịu sự tác động mạnh mẽ nhất do biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng, trong khi kinh tế nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Những năm gần đây, lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đang có những bước phát triển đáng được ghi nhận, góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, tuy nhiên, với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo” cùng quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp vừa phòng chống dịch hiệu quả, chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của nhân dân, vừa duy trì, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, kiên định thực hiện mục tiêu đề ra.

Đến hết năm 2021, tỉnh đã đạt được một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,04%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.302,86 triệu USD; GRDP bình quân đầu người 45,2 triệu đồng/người. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi với nhiều tín hiệu khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,83%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 7,72%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,35%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 8,05%...

Như vậy, mặc dù tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức khi triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, lãnh đạo tỉnh đã và sẽ tiếp tục phấn đấu để từng bước xây dựng quê hương phát triển, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

* Trong thành tích chung của cả tỉnh, riêng ngành TN&MT đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương?

- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam: Xác định công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với BĐKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành TN&MT tập trung thực hiện công tác quản lý tài nguyên ngày càng đi vào nền nếp, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch và đúng quy định pháp luật; công tác BVMT, ứng phó BĐKH có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức và hoạt động về BVMT của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Từ đó, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Đặc biệt, ngành TN&MT tỉnh đã tập trung thực hiện tốt 2 nhiệm vụ đột phá theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đó là: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đồng thời thực hiện tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, ngành TN&MT tỉnh còn tăng cường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên như: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý tài nguyên, biển đảo, BVMT, ứng phó BĐKH. Đồng thời, ngành TN&MT tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành và địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vườn và kinh tế biển, phát triển các mô hình sản xuất linh hoạt, hiệu quả theo diễn biến hạn mặn và BĐKH.

Đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom rác ven bờ biển Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. Ảnh: CTV

Đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom rác ven bờ biển Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. Ảnh: CTV

* Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trước mắt ngành TN&MT sẽ triển khai nhiệm vụ và giải pháp nào?

- Để đảm bảo cho phát triển bền vững của tỉnh, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngành TN&MT tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó BĐKH; đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, sửa đổi, trong đó có Luật BVMT 2020 để các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi hành vi, thói quen việc quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, chú trọng lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố; Quy hoạch tài nguyên khoáng sản cát lòng sông, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ khai thác bền vững tài nguyên nước, xử lý nước thải, chất thải.

Thứ ba, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với BĐKH giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thứ tư, tập trung triển khai thực hiện Đề án Bến Tre xanh; Đề án quản lý rác thải; đồng thời triển khai thực hiện tốt kế hoạch hành động về giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, kiểm soát môi trường, xử lý ô nhiễm, tiến dần đến xây dựng môi trường tỉnh xanh - sạch - đẹp.

* Xin cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh!

Thanh Bạch (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN