Tập trung xử lý rác thải

25/11/2022 - 10:43

BDK.VN - Để bảo đảm công tác quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong thời gian đình chỉ hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre do Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre đầu tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh tập trung triển khai phương án dự phòng theo đề xuất.

Cụ thể, rác thải huyện Châu Thành và TP. Bến Tre vận chuyển về bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri; rác thải huyện Giồng Trôm vận chuyển về bãi rác Châu Bình, huyện Giồng Trôm; rác thải huyện Mỏ Cày Bắc vận chuyển về bãi rác Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú để xử lý tạm thời.

Thời gian tới, để giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ về quản lý rác thải; xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện phương án vận chuyển và xử lý rác thải tạm thời trên địa bàn tỉnh.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất, có kết quả chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án xử lý rác thải của UBND tỉnh đã được phê duyệt. Huyện ủy Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú chủ động, tích cực sâu sát hơn nữa trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; quan tâm, nắm dư luận xã hội; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, tình hình phức tạp; chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức, nhân sự quản lý, vận hành các bãi rác khi tiếp nhận rác thải vận chuyển về.

 Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phân loại rác, xử lý rác tại nguồn và đổ rác đúng nơi quy định, nhằm giảm tải sức chứa rác tại các điểm thu gom. Tích cực huy động nguồn lực, xây dựng và giới thiệu các mô hình phân loại, xử lý rác thải hiệu quả, có khả năng nhân rộng cao.

Đảng đoàn HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát, nắm bắt ý kiến cử tri, kịp thời kiến nghị, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định hiện hành.

 Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan tập trung theo dõi tình hình hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, bảo đảm phải hoàn thành các hạng mục công trình theo yêu cầu, thực hiện nghiêm các chỉ tiêu kỹ thuật trước khi đưa vào hoạt động trở lại. Tiếp tục tổ chức thực hiện phương án vận chuyển và xử lý rác thải tạm thời trên địa bàn tỉnh đã được duyệt, quá trình thực hiện bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Đồng thời, mời gọi các doanh nghiệp có tiềm năng, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đầu tư nhà máy xử lý rác trên địa bàn theo quy hoạch để bảo đảm việc vận chuyển, xử lý rác không gây ô nhiễm môi trường. Kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì lợi ích chung của địa phương. Đồng thời, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, uốn nắn, xử lý các cơ quan, đơn vị thiếu tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN