Thành phố Bến Tre phát động xây dựng đô thị văn minh

05/03/2010 - 08:47

Từ đầu năm 2010, thành phố Bến Tre bắt đầu tổ chức cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đây là đề án đã được kỳ họp lần thứ 19 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 thông qua.     

Mục tiêu của đề án là xây dựng các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh làm cho mọi người có nếp sống tôn trọng pháp luật, tôn trọng quy định, quy ước của cộng đồng trong cuộc sống hàng ngày, ngày lễ, ngày Tết…Thành phố phấn đấu đến năm 2015 cơ bản định hình các hành vi ứng xử có văn hóa, văn minh và trở thành nếp sống của nhân dân nhằm xây dựng thành phố Bến Tre trở thành thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

Đặng Bảy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN