Thạnh Phú có 51 trang trại được cấp giấy chứng nhận

07/01/2011 - 08:27

Đến nay, huyện Thạnh Phú có 8 hợp tác xã và 528 tổ hợp tác, thu hút hơn 4.500 xã viên tham gia. Trong năm 2010, huyện đã sáp nhập 2 hợp tác xã thủy sản Đoàn Kết và Thạnh Lộc thành lập hợp tác xã thủy sản Thạnh Phong với tổng vốn điều lệ 500 triệu đồng; thẩm định và cấp 3 giấy chứng nhận trang trại, nâng tổng số toàn huyện lên 51 trang trại.

Kinh tế tư nhân phát triển mạnh cả về vốn đầu tư và lao động, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách Nhà nước. Năm qua, huyện đã cấp mới 123 giấy phép kinh doanh, với tổng vốn đăng ký gần 6,5 tỷ đồng.
Năm 2011, huyện tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, củng cố và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, đa dạng hóa các hình thức góp vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các hợp tác xã trên địa bàn.

Mỹ Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN