Thạnh Phú phấn đấu có 90 - 120MW điện gió hòa lưới năm 2022

05/12/2021 - 20:17

BDK - Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp (CN) tại huyện ước khoảng 212,3 tỷ đồng, đạt hơn 70% kế hoạch và giảm hơn 7,5% so với cùng kỳ.

Hầu hết các lĩnh vực sản xuất đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các mặt hàng tiểu thủ CN có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ. Sản xuất bàn ghế nhựa ước giảm 4,34% so với cùng kỳ; sơ chế thủy hải sản ước giảm 9,08%; cơ khí giảm 3,6%; may gia công giảm 21,21%; chổi cọng dừa giảm 16,06%…

Các dự án điện gió tiếp tục được hỗ trợ về giải phóng mặt bằng, chuyên gia, lao động để đẩy nhanh tiến độ. Nhà máy điện gió (NMĐG) số 5 Tân Hoàn Cầu đã hoàn thành và đóng điện thương mại. NMĐG Nexif Energy, điện gió Thanh Phong đang trong quá trình thực hiện thủ tục về đất đai, xây dựng.

Năm 2022, huyện phấn đấu giá trị sản xuất CN đạt 330 tỷ đồng, tăng 55,44% so với ước thực hiện năm 2021, có 90 - 120MW điện gió hòa lưới trong năm.

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện sẽ tập trung triển khai tốt kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, nhằm giúp các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh khôi phục dần và từng bước cải thiện năng lực sản xuất. Phát huy vai trò, chức năng của Tiểu ban phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội huyện. Theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của các DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất CN - tiểu thủ CN để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN ổn định và phục hồi sản xuất; triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN phù hợp với mức độ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương. Tranh thủ nguồn ngân sách tỉnh, địa phương và các nguồn kinh phí khác hỗ trợ hoạt động khuyến công, đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, mời gọi, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển CN. Triển khai kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp (CCN) giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và lập quy hoạch chi tiết CCN Thị trấn Thạnh Phú, phấn đấu hoàn thành tối thiểu diện tích 5ha vào cuối năm 2022; xúc tiến các thủ tục để chuyển đổi CCN cảng An Nhơn thành CCN An Điền.

Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện nhanh các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió, tạo bước đột phá mới cho huyện. Đẩy nhanh tiến độ dự án NMĐG số 5 (Nhà máy Thạnh Hải 2, 3, 4), NMĐG Nexif Energy Bến Tre, NMĐG Thanh Phong, NMĐG Thạnh Phú và một số dự án khác.

M. Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN