Thạnh Phú quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ

20/10/2021 - 06:11

BDK - Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của tỉnh, sự quyết tâm của lãnh đạo huyện, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng lòng chung sức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức..., những năm gần đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Phú cùng chung tay thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thạnh Phú.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thạnh Phú.

Công tác hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm triển khai, ưu tiên đầu tư từng bước tiếp cận chuyển đổi số (CĐS) trong các khâu thực hiện công vụ và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Thạnh Phú xem CĐS và CCHC là 2 nhiệm vụ song hành và bổ trợ cho nhau, thực hiện CĐS tốt thì công tác CCHC sẽ đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng hệ thống chính trị kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Chuyển từ quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả quản lý, điều hành.

Thạnh Phú thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức phong phú và đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Công tác rà soát các TTHC được huyện quan tâm thực hiện tốt. Các văn bản hành chính được các ngành chức năng tham mưu thực hiện, góp phần giúp UBND huyện ban hành các văn bản đảm bảo mức độ chính xác cao và đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương được đầy đủ, đúng quy định, kịp thời đưa những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống của nhân dân.

Trong thời gian qua, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song công tác CCHC trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc gửi nhận văn bản điện tử có ký số trên phần mềm được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Tính đến tháng 9-2021, tổng số văn bản trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT- iOffice) và tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi nội bộ có áp dụng chữ ký số đạt 98%. Hoàn thành kết nối, liên thông và trao đổi văn bản điện tử giữa Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của huyện.

Huyện cũng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn ký số cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Đến nay, trên 90% văn bản đi của huyện được ký số và gửi liên thông. Hiện tại, các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện đến cấp xã, thị trấn đã thực hiện ký số vào văn bản điện tử. Tỷ lệ văn bản trao đổi trên môi trường điện tử giữa các cơ quan nhà nước của huyện đạt 98%, cấp xã, thị trấn đạt 94%.

Huyện hiện có 1 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đặt tại Văn phòng HĐND và UBND. Đồng thời, 18/18 xã, thị trấn đều có bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phục vụ nhu cầu giải quyết các giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc công khai bộ TTHC, các biểu mẫu hướng dẫn, các khoản thu phí, lệ phí đúng quy định. Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.000 hồ sơ các loại đúng quy định, kịp thời gian. Đối với cấp xã, đã tiếp nhận và giải quyết hàng chục ngàn hồ sơ, hầu hết đều đúng hẹn.

Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nguyễn Văn On, cho biết: Để khắc phục tình trạng các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ chưa nhiều, huyện đã tăng cường công tác truyền thông, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực như: thành lập mỗi xã 1 đội tình nguyện bồi dưỡng, tập huấn, cho họ phương pháp thực hiện DVCTT để khi trở về địa phương sẽ trở thành những nhân tố tích cực hướng dẫn và tuyên truyền, vận động người dân sử dụng DVCTT trong giải quyết TTHC. Huyện cũng đã đầu tư ngân sách địa phương để trang bị cho mỗi đơn vị cấp xã 1 bộ máy vi tính và 1 máy scan để phục vụ riêng cho việc ứng dụng DVCTT. Ngoài ra, địa phương cũng đã phát hành 6.000 tờ rơi để phục vụ cho công tác tuyên truyền DVCTT đến với người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi kiểm tra công tác CCHC của UBND huyện Thạnh Phú mới đây, Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Thi ghi nhận những nỗ lực của huyện trong công tác CCHC; đồng thời lưu ý huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, đơn giản hóa các quy định, tinh gọn bộ máy; đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN