Thạnh Phú tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

06/08/2020 - 13:05

BDK.VN - Ngày 6-8-2020, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020. Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, công tác lãnh đạo, điều hành được quan tâm, sâu sát hơn trước. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và nhân dân có chuyển biến rõ nét, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.

Đã có cổng thông tin điện tử của huyện; 100% các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn được đánh giá mức độ sử dụng tốt các phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số chuyên dùng, thư điện tử công vụ. Hộp thư điện tử công vụ đã cấp cho tài khoản cho 19 tổ chức và gần 530 tài khoản cá nhân. Phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao được triển khai từ cấp huyện đến cấp xã. Triển khai ứng dụng phần mềm I-Office các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương nhấn mạnh: Văn phòng HĐND và UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn cần có kế hoạch cụ thể trong thực hiện, làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác cải các hành chính, xác định nguyên nhân và tập trung khắc phục những hạn chế còn gặp phải, làm tốt chế độ thông tin báo cáo. Trong việc hiện đại hóa hành chính cần thống kê, rà soát lại nhu cầu máy vi tính, máy Scan ở bộ phận một cửa của các địa phương để có sự đầu tư phù hợp, đáp ứng yêu cầu; thường xuyên có văn bản nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm I-Office.

 Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN