Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản trong điều kiện Covid-19

17/06/2021 - 06:32

BDK.VN - Ngày 16-6-2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3405/UBND-KT về triển khai thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản trong điều kiện Covid-19.

Thực hiện Công văn số 3592/BNN-CBTTNS ngày 14-6-2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện Covid-19, UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Y tế, Sở NN&PTNN, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT và thực hiện các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời, hiệu quả để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Bộ NN&PTNN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 đang xảy ra ở một số địa phương.

Chỉ đạo Sở NN&PTNN rà soát kế hoạch sản xuất thời vụ, đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ nông sản; chủ động xây dựng các phương án và kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời ứng phó với dịch Covid-19, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản của địa phương có sản lượng lớn chuẩn bị vào vụ thu hoạch; đẩy mạnh hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản; tổng hợp khả năng dự trữ của các kho cấp đông, trữ lạnh, bảo quản nông sản, thủy sản và các mặt hàng thiết yếu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối nông sản trên địa bàn để sẵn sàng sử dụng hoặc huy động hỗ trợ các địa phương khác khi cần thiết.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các sinh vật gây hại trên cây trồng, vật nuôi. Chủ động thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh để đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các vùng trồng, nuôi, cơ sở đóng gói trên địa bàn; đảm bảo nông sản được xuất khẩu đúng từ các vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, đóng gói tại cơ sở đã được cấp mã số tránh không để xảy ra tình trạng “mạo danh” mã số làm ảnh hưởng đến thương mại.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNN trong việc hoàn tất các hồ sơ kỹ thuật phục vụ cho việc đàm phán, dỡ bỏ rào cản kỹ thuật để mở cửa thị trường nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ kiểm dịch thực vật trong quá trình giám sát xử lý và kiểm dịch tại gốc ở địa phương đối với các lô hàng xuất khẩu để rút ngắn thời gian thông quan ngoài cửa khẩu.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các bộ, ngành Trung ương trong triển khai các hoạt động kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản mùa vụ của địa phương.

Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNN, Sở Công Thương nghiên cứu, xây dựng quy trình xác nhận và chỉ định đơn vị xác nhận quy trình sản xuất, thu hoạch, vận chuyển nông sản đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế.

Chỉ đạo Sở Công Thương, chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương có liên quan cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phân phối hàng hóa mở thêm các điểm bán hàng nông sản an toàn thực phẩm để kịp thời phục vụ người tiêu dùng cả trong điều kiện bình thường hay giãn cách, cách ly xã hội nhưng đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế.

Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an tỉnh, thành phố tạo điều kiên thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liêu, vật tư phục vụ sản xuất nói chung, những mặt hàng nông sản nói riêng của các địa phương lưu thông trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho phép lưu thông nông sản đối với hàng hóa, lái xe và phương tiện vận tải giữa các vùng có dịch và các vùng có nguy cơ cao với các khu vực khác khi có giấy xác nhận của cơ quan y tế địa phương về đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19.

Thiên Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN