Tháo gỡ khó khăn trong ban hành giá xử lý nước thải và giá sử dụng tiện ích hạ tầng khu, cụm công nghiệp

20/09/2023 - 16:17

BDK.VN - Sáng 20-9-2023, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong ban hành giá xử lý nước thải và giá sử dụng tiện ích hạ tầng trong Khu công nghiệp (KCN) Phú Thuận và Cụm công nghiệp (CCN) Long Phước.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Môi trường, Tư pháp; đại diện Ban Quản lý các KCN, Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các KCN.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan báo cáo các khó khăn trong việc ban hành giá xử lý nước thải và giá sử dụng tiện ích hạ tầng trong KCN Phú Thuận và CCN Long Phước. Cụ thể là làm rõ thẩm quyền ban hành giá xử lý nước thải, giá sử dụng tiện ích hạ tầng trong khu, CCN phù hợp với quy định hiện hành; tháo gỡ khó khăn trong việc xác định tài sản công đối với hạ tầng tiện ích trong khu, CCN…

Nhấn mạnh việc xây dựng chính sách để thu hút đầu tư vào KCN Phú Thuận, CCN Long Phước là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phải khẩn trương thực hiện.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, phương án giá xử lý nước thải và giá sử dụng tiện ích hạ tầng khu, CCN phải được tính dựa trên tổng mức đầu tư theo dự án được duyệt. Đây là mức giá được tạm tính để cung cấp cho các nhà đầu tư khi tiến hành xem xét đầu tư tại tỉnh. Giá chính thức sẽ được ban hành dựa trên tổng mức đầu tư thực tế sau khi khu, CCN hoàn thành.

Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các KCN (thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) tham vấn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện. Giao Sở Tài chính thẩm tra giá tạm tính trong phương án giá của chủ đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở xúc tiến kêu gọi đầu tư. Sau khi khu, CCN hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt giá chính thức.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN xem xét CCN Long Phước sẽ là phần tăng thêm, mở rộng KCN Giao Long sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN