Thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế

23/10/2020 - 12:50

BDK.VN - Chiều ngày 22-10-2020, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng - Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre tham gia thảo luận trực tuyến tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng góp ý một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng góp ý một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế.

Đại biểu cho rằng, nên bổ sung việc quản lý nhà nước vào Điều 1, vì các vấn đề liên quan đến thỏa thuận quốc tế, hợp đồng đối ngoại, điều ước quốc tế đều là những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Về công tác quản lý nhà nước, đại biểu đề nghị cần phải có một sự quán triệt ngay trong đạo luật này để làm sao tránh những khiếu nại, tố cáo, những vấn đề phát sinh và cả những tranh chấp sau này mà các điều luật sau đó có xử lý. Chúng ta không nên để xảy ra hậu quả hay là nặng về hậu kiểm mà phải chú trọng về tiền kiểm.

Về quy định mẫu, đại biểu cho rằng, việc xây dựng mẫu này chỉ có tính chất sử dụng nội bộ để tham khảo, chứ không thể sử dụng cho nước ngoài được. Đề nghị Ban Soạn thảo và cơ quan thẩm tra nghiên cứu lại vấn đề này.

Đại biểu cũng đề nghị không nên giao cho cấp xã tiến hành ký kết các thỏa thuận quốc tế, không nên đơn giản hóa vấn đề này, đặc biệt là các xã biên giới chưa đảm bảo tham gia sâu vào các thỏa thuận quốc tế. Theo đại biểu, nên giao cho cấp huyện ký kết các thỏa thuận quốc tế này và chỉ định 2 huyện giáp biên giới sẽ chỉ định xã nào để đứng ra thực hiện thì đảm bảo sự an toàn hơn.

Đại biểu cũng băn khoăn về quy định tại Điều 13, có chức danh Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách đối ngoại của Quốc hội. Theo Điều 72 của Hiến pháp và Điều 65 của Luật Tổ chức Quốc hội thì không tách bạch các Phó chủ tịch và nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch. Chủ tịch có quyền phân công cấp phó phụ trách một lĩnh vực cụ thể. Đại biểu đề nghị cân nhắc, nếu quy định như thế sẽ làm tăng thủ tục hành chính…

Tin, ảnh: Hồng Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN