Thể lệ Cuộc thi viết Văn bia Nữ tướng Nguyễn Thị Định

26/08/2012 - 15:48

Nội dung, yêu cầu:

Thể hiện cơ bản về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, những chiến công và đóng góp của Nữ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, của phong trào Đồng Khởi, về đất nước và con người Bến Tre. Qua văn bia, khắc họa chân dung “Vị tướng quân gái” đồng thời cũng thể hiện được hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Bài viết phải bảo đảm có tính lịch sử, văn hóa, ghi nhận và lưu giữ hình ảnh về “Cô Ba Định” kiên trung, bất khuất là niềm tự hào cho các thế hệ sau về người mẹ, người chị của quê hương Xứ Dừa.

Đối tượng dự thi:

Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đều có quyền tham gia.

Thể loại: “Văn bia”.

Những quy định chung:

- Các tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm mới, chưa dự thi các cuộc thi khác, chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bài dự thi thể hiện bằng hình thức “Văn bia” có số lượng không quá 600 chữ, trình bày trên khổ giấy A4, font Time New Roman, size 14. Một tác giả có thể gửi nhiều bài văn bia dự thi.

- Tất cả các bài văn bia dự thi không hoàn trả lại tác giả. Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải trong việc in ấn và phát hành.

- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền trước Ban Tổ chức cuộc thi và pháp luật.

- Thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi có quyền thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác phẩm (giấy chứng nhận, giải thưởng) khi có vi phạm bản quyền tác giả.

- Tác phẩm dự thi cần ghi rõ:

+ Họ tên (kể cả bút danh nếu có) của tác giả;

+ Nghề nghiệp (nếu có);

+ Địa chỉ liên lạc: Ghi rõ địa chỉ trong bài dự thi và trên bao thư (số điện thoại nếu có).

Cơ cấu giải thưởng:

- 1 giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và 30.000.000 đồng.

- 5 giải khuyến khích: Mỗi giải gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và 5.000.000 đồng.

Thời gian và nơi nhận tác phẩm:

- Cuộc thi viết “Văn bia Nữ tướng Nguyễn Thị Định” bắt đầu từ ngày 15-8-2012.

- Ban Tổ chức cuộc thi nhận bài dự thi tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre (số 45 Đồng Khởi, phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Hạn chót nhận bài đến 17 giờ 00 ngày 31-12-2012 (theo dấu bưu điện nơi gửi). Ngoài bìa thư, xin ghi rõ bài viết Văn bia Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

- Hội đồng giám khảo chấm bài và công bố kết quả vào tháng 4-2013.

Địa chỉ liên lạc:

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre (số 45 Đồng Khởi, phường 3, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Điện thoại: 0753 822233; Fax: 0753 825817.

Gặp bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, điện thoại di động: 0909.915.333; ông Dương Tấn Phát, điện thoại di động: 0918.676.828.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN