Thêm 7 người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

30/11/2021 - 11:19

BDK.VN - Ngày 26-11-2021, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có thông báo 10853/TB-NHCS về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre với số tiền gần 2,4 tỷ đồng, để cho vay người sử dụng lao động theo quy định tại Quyết định 23/2021/QD-TTg và Quyết định số 33/2021/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở nhu cầu về vốn và chỉ tiêu được giao, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã cho vay 7 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, bao gồm: 1 trường mầm non, 6 công ty TNHH tại các huyện Giồng Trôm, Châu Thành, Bình Đại và TP. Bến Tre.

Lũy kế đến nay, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã cho vay 28 người sử dụng lao động, tổng số tiền cho vay 11,7 tỷ đồng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 2.972 lao động.

Trước đó, ngày 24-11-2021, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre có thông báo về việc tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Theo đó, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp cận vay vốn theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông tin về 8 nội dung. Các nội dung chủ yếu hướng dẫn, thông tin chi tiết về: Điều kiện vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay, hồ sơ vay vốn, trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân, khách hàng cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc sử dụng tiền vay để trả lương cho người lao động.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN