Thông báo

01/01/2010 - 08:49

Về đề án đào tạo 50 cán bộ khoa học, kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009-2015. (Gọi tắt là Đề án Bến Tre – 50)

* Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo 50 cán bộ khoa học, kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009-2015, nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bến Tre trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
l Đối tượng đào tạo:
a/ Là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; huyện và thành phố thuộc tỉnh Bến Tre.
b/ Cán bộ nguồn (sinh viên) phải là người của tỉnh Bến Tre, ưu tiên đối tượng là con em thuộc diện chính sách, tốt nghiệp đại học với kết quả học tập đạt loại khá trở lên và phải hội đủ các điều kiện theo quy định mới được tuyển chọn tham gia thi tuyển theo định hướng ngành nghề chuyên môn của tỉnh.
l Điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển:
a/ Điều kiện chung:
- Người tham gia dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt để học tập và có cam kết sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trở về phục vụ tại Bến Tre theo yêu cầu của tỉnh.
- Cán bộ nguồn được cử đi đào tạo phải có cam kết phục vụ lâu dài cho tỉnh, thạc sĩ (6 năm), tiến sĩ (9 năm), do Nhà nước giữ bằng cấp trong thời gian cam kết phục vụ.
- Cán bộ nguồn đang trong thời gian được cử đi đào tạo mà tự ý bỏ học thì phải bồi thường gấp 2 lần toàn bộ chi phí đào tạo của khóa học trên.
b/ Tiêu chuẩn:
Tuyển chọn cán bộ nguồn thuộc đối tượng là con em của tỉnh Bến Tre đang học ở các trường đai học năm cuối, khi tốt nghiệp với kết quả học tập đạt loại khá trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh phải đạt TOEFL 550; IELTS 6.0 (nếu chưa có các chứng chỉ nói trên thì phải có chứng chỉ B đạt loại khá trở lên); hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác đủ để theo học thạc sĩ hoặc tiến sĩ hteo yêu cầu của từng nước, như: tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp… có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và hội đủ các điều kiện quy định mới được tuyển chọn tham gia thi tuyển theo định hướng ngành nghề của tỉnh cần đào tạo.
* Quy trình đào tạo:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, ngành trước. Sau đó đăng ký danh sách ứng viên về Sở Nội vụ để sở giới thiệu tập trung ôn ngoại ngữ và làm thủ tục dự tuyển đầu vào.
- Đối với cán bộ nguồn từng cơ quan, đơn vị, ngành tự tuyển chọn và báo cáo danh sách về Sở Nội vụ để sở giới thiệu tập trung ôn ngoại ngữ và làm thủ tục dự tuyển đầu vào.
- Đối với sinh viên (thỏa mãn mục 3 trong thông báo này) tự liên hệ với Sở Nội vụ để làm hồ sơ thủ tục xét chọn.
* Kinh phí đào tạo:
Kinh phí thực hiện đề án này thuộc nguồn ngân sách của tỉnh là chủ yếu.
Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ Thường trực Ban Điều hành Đề án Bến Tre – 50; Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre, số 168 Hùng Vương, phường 3, thành phố Bến Tre, số điện thoại: 075.3822481.
Trưởng ban
(đã ký)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Quốc Bảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN