Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

28/06/2018 - 21:05

Các đại biểu dự hội nghị.  Ảnh: Hữu Hiệp

Các đại biểu dự hội nghị.  Ảnh: Hữu Hiệp

Ngày 27 và 28-6-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, gắn với sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và tổng kết, triển khai một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương. Đến dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức và Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Hội nghị lần này đã kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2018 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

1. Về kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh: Hội nghị thống nhất nhận định, trong hai năm rưỡi qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhất là đã xây dựng được tư tưởng tiến công, gương mẫu về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kinh tế phát triển khá ổn định; các hoạt động văn hóa, xã hội ngày càng được quan tâm đầu tư nâng chất, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Đã có 2/13 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và quốc phòng - an ninh cơ bản đạt, 6/13 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên (trong đó một số chỉ tiêu thành phần đã vượt) và 5/13 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Vai trò lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy không ngừng được nâng lên; ngay sau đại hội đã khẩn trương xây dựng quy chế, chương trình làm việc và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội; xác định 113 đầu việc, ban hành 2 nghị quyết chuyên đề, 4 đề án, 7 chỉ thị và đề ra nhiều chủ trương chỉ đạo, chương trình, phong trào được triển khai bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Đồng khởi mới”; “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; trữ nước mưa, nước ngọt, phân công cán bộ tỉnh, huyện, xã về bám cơ sở, bám dân; quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng chỉ ra công việc cụ thể, sát với tình hình thực tế, hàng năm Tỉnh ủy đều xác định chủ đề để tập trung lãnh đạo...

Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi vẫn còn nhiều hạn chế, như: Dân chủ chưa được phát huy đúng mức; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm; chưa mạnh dạn tự phê bình, phê bình đấu tranh xây dựng nội bộ; sự năng động, tính sáng tạo, tiến công chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên trong nội bộ còn nhiều; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng còn nhiều điểm “nghẽn”; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền chưa cao, chưa đều; phong trào thi đua “Đồng khởi mới” chưa được phát huy mạnh mẽ, đều khắp; tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp, xuất khẩu lao động còn gặp nhiều khó khăn; tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh chưa đạt yêu cầu; kinh tế hợp tác phát triển chưa mạnh; xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới còn nhiều hạn chế; các hoạt động văn hóa, xã hội, xây dựng con người chuyển biến chậm; an ninh nông thôn và tình trạng khiếu kiện đông người, tai nạn, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp.

Về nhiệm vụ, giải pháp tới: Trên cơ sở thống nhất nhận định, đánh giá như trên, Hội nghị thống nhất đề ra 21 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục tập trung thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ, trong đó từng nhiệm vụ, giải pháp gắn với phân công rõ trách nhiệm của ngành, nhóm ngành và cá nhân cụ thể để tập trung thực hiện tốt trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

2. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2018: Hội nghị nhất trí cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, tình hình xâm nhập mặn, độ mặn và thời điểm mặn thấp hơn năm 2017; giá cả các mặt hàng nông sản cơ bản ổn định, tuy giá dừa có giảm nhưng chỉ trong thời gian ngắn, giá heo hơi đã tăng trở lại… nên ít ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung; các cấp ủy, các ngành, các cấp tập trung triển khai tinh thần năm “tăng tốc” 2018, tổ chức “khai việc đầu năm” để truyền cảm hứng hành động cho cán bộ, đảng viên; các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) được khẩn trương triển khai quán triệt, cụ thể hóa thực hiện; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán; hoàn thành nhận xét, đánh giá phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên năm 2017; bầu cử trưởng ấp, khu phố và đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2020; hoàn thành sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đúng theo Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển; các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư và nâng chất; quốc phòng - an ninh được giữ vững, đã giao quân năm 2018 đạt chỉ tiêu và triển khai kế hoạch diễn tập đúng tiến độ, kiểm soát được tình hình khiếu kiện. Nhìn chung, các cấp, các ngành tập trung thực hiện được nhiều việc, kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết cơ bản đạt trên 50%, trong đó các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội đạt khá cao (một số chỉ tiêu đã đạt và vượt), điều đó thể hiện sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Thi công công trình Trung tâm Thương mại quốc tế Hoàn Cầu. Ảnh: H.Hiệp

Thi công công trình Trung tâm Thương mại quốc tế Hoàn Cầu. Ảnh: H.Hiệp

Tuy nhiên, nhiều nơi triển khai tinh thần “tăng tốc” còn chậm, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa xác định được trách nhiệm và đầu việc cụ thể cần thực hiện, tư tưởng tiến công và quyết tâm chính trị chưa cao; sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương chưa đồng bộ, nhất là tháo gỡ điểm “nghẽn” trong thông tin, tuyên truyền vận động; một vài nơi thực hiện công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên còn chạy theo thành tích; chưa quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và trong triển khai các mô hình theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy; tình trạng đơn tố cáo giấu tên, mạo tên còn xảy ra; một số nơi triển khai kế hoạch năm dân vận chính quyền còn chậm, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình nên chưa tạo được sự đồng thuận cao của người dân... công tác cải cách hành chính chưa quyết liệt. Việc xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị còn chậm; giá trị sản xuất công nghiệp và huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp, nhất là tiến độ giải ngân vốn Nhà nước chậm; năng lực hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác còn yếu.

Các hoạt động văn hóa, xã hội vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển, chưa có nhiều giải pháp trong xây dựng văn hóa và con người Bến Tre; tiến độ thực hiện các tiêu chí lĩnh vực văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới còn chậm; công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm còn nhiều bất cập, chưa gắn kết được kế hoạch đào tạo với nhu cầu tuyển dụng; triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững chưa quyết liệt tại cơ sở; các vụ cướp giật tài sản, ma túy, chống người thi hành công vụ, đánh bạc tăng so với cùng kỳ; khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn diễn biến phức tạp.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018: Hội nghị thống nhất đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực. Yêu cầu từng tổ chức, cá nhân phải xác định công việc cụ thể để tập trung thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung cao cho công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện, nhất là giải quyết cho được những điểm “nghẽn”, ách tắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, có giải pháp cụ thể, gắn với phát huy trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án. Quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của HĐND, ủy ban kiểm tra cấp ủy và hệ thống MTTQ, các đoàn thể. Đồng thời, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp trong thực thi công vụ và vai trò điều hành của UBND tỉnh, cố gắng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 đã đề ra, nhất là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP, kim ngạch xuất khẩu, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển.

Từng đồng chí trong Tỉnh ủy, người đứng đầu các ngành, các cấp phải lãnh đạo chặt chẽ, có kế hoạch phân công, theo dõi chặt chẽ tiến độ công việc thực hiện, kiểm soát được tình hình; tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết Trung ương 6 và triển khai, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình”; tập trung xây dựng chuỗi giá trị trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý và khai thác tốt các chỉ dẫn địa lý; phối hợp xúc tiến nhanh việc thành lập Trung tâm Dừa quốc gia tại tỉnh; đẩy mạnh vận động thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, không để xảy ra dịch bệnh; nâng số người đi xuất khẩu lao động; tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là tập trung xử lý tình hình đơn thư, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

3. Hội nghị cũng đã thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát nửa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Đề án sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Hội nghị bày tỏ sự đồng tình với nội dung các báo cáo, đề án và đã tham gia nhiều ý kiến xác đáng.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Tỉnh ủy một cách dân chủ, công khai, các đại biểu đã thực hiện nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm của mình trong việc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí trong Tỉnh ủy với tinh thần đóng góp, xây dựng, công tâm, khách quan. Kết quả tín nhiệm là một trong những kênh thông tin quan trọng để từng đồng chí trong Tỉnh ủy tự soi chiếu, tự điều chỉnh, tự rèn luyện phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình, của tổ chức, địa phương, đơn vị mình phụ trách.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần làm việc hết sức tập trung, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu; đồng thời, yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nửa nhiệm kỳ còn lại và thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra trong 6 tháng cuối năm 2018.

Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm 2015 - 2020 và Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN