Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

29/09/2020 - 20:56

BDK - Ngày 29-9-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 22 mở rộng để sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng, thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm quý III-2020.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Ngày 29-9-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 22 mở rộng để sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng, thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm quý III-2020; cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; cho ý kiến các dự thảo báo cáo tổng kết các kết luận của Tỉnh ủy: Kết luận số 27-KL/TU về Đề án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 28-KL/TU về Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và hướng tới năm 2030; Kết luận số 29-KL/TU về Đề án xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 30-KL/TU về Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2020; nghe triển khai quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia.

Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ Địa phương III Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Địa phương III Ban Nội chính Trung ương, cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, hội nghị thống nhất nhận định:

Trong 9 tháng năm 2020, tỉnh phải đối mặt với tình hình xâm nhập mặn sâu, kéo dài và dịch Covid-19, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân. Tuy nhiên, với tinh thần “Bứt phá về đích”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2020 đạt một số kết quả nhất định.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp cơ bản đạt yêu cầu; đã kết nạp 574/909 đảng viên mới, đạt 63,14% so với số lượng đăng ký năm 2020. Tình hình tư tưởng trong nội bộ và nhân dân cơ bản ổn định. Công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện nổi bật được thực hiện khá tốt. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ngày càng đi vào thực chất. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có đổi mới, đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm 30,3%; đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nội dung, hình thức công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở, đặc biệt là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ nhân dân vượt qua hạn mặn đầu năm 2020, khó khăn do dịch Covid-19.

Các lĩnh vực kinh tế bắt đầu phục hồi và phát triển khá tốt trong quý III-2020, giá trị sản xuất ước đạt 24.300 tỷ đồng, tăng 9,62% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất nông nghiệp dần hồi phục sau hạn mặn. TP. Bến Tre hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM); huyện Chợ Lách đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thông qua hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015 - 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 24.300 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,68%. Lĩnh vực năng lượng tái tạo được quan tâm kêu gọi đầu tư và quyết tâm triển khai.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, quy mô mạng lưới trường, lớp, học sinh trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định; năm học 2020-2021 được chuẩn bị tốt, gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được các ngành, các cấp tập trung thực hiện, đang duy trì trạng thái phòng chống dịch bệnh cấp độ 2, đa số người dân có ý thức trong phòng chống dịch bệnh.

Công tác giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động cụ thể và giải pháp thiết thực. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, dân chủ ở cơ sở được tăng cường.

Mặc dù kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đạt được là khá cơ bản, nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, tồn đọng, nhiều chỉ tiêu thực hiện chưa tốt. Công tác chuẩn bị đại hội của một số cấp ủy chậm so với kế hoạch, thiếu chặt chẽ dẫn đến kết quả bầu cử một số cấp ủy không đúng dự kiến. Tinh thần “Bứt phá về đích” chưa được lan tỏa đồng đều, vẫn còn tình trạng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Một số ủy ban kiểm tra chưa chủ động nắm tình hình đảng viên, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Việc nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo chưa rộng khắp. Tiến độ nhiều công trình vẫn còn chậm, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt thấp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của một số doanh nghiệp chưa có sự phục hồi đáng kể, một bộ phận khá lớn người lao động mất thu nhập, đời sống gặp khó khăn.

Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại, Tỉnh ủy xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2020: Tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với tập trung thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế với quyết tâm đạt mục tiêu kép vừa “phòng chống dịch”, vừa “phát triển kinh tế”, ổn định xã hội. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện mới, không để phát sinh trong cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

2. Đối với nội dung tổng kết tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở, hội nghị thống nhất nhận định:

Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành, hầu hết các vòng bầu cử đều đạt kết quả khá tốt; việc bầu cử thực hiện đúng quy định. Công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng đại hội ở các cấp được quan tâm thực hiện khá tốt, góp phần tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về đại hội. Trang trí và các điều kiện phục vụ đại hội đều được chuẩn bị khá chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, không phô trương. Trong quá trình tổ chức đại hội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 theo quy định.

 Tuy nhiên, các bài tham luận và ý kiến thảo luận đa số một chiều, chưa có ý kiến tranh luận, phản biện để phân tích sâu các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong văn kiện, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua chưa chỉ ra được những kết quả nổi bật để phát huy. Đa số báo cáo kiểm điểm chưa chỉ rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và từng cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cấp mình và nghị quyết cấp trên. Dự thảo nghị quyết đại hội một số nơi còn dàn trãi, thiếu tập trung những vấn đề cốt lõi. Công tác nhân sự một số nơi thiếu chặt chẽ dẫn đến bầu cử sai cơ cấu.

3. Đối với nội dung tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-4-2016 của Tỉnh ủy, hội nghị đã tập trung làm rõ kết quả đạt được trên các lĩnh vực, qua đó thống nhất nhận định:

Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng có sự tiến bộ, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được đề cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiện toàn tổ chức đảng gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên, công tác tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên và đi vào nền nếp.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện quyết liệt; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận chính quyền được tập trung và có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, người đứng đầu chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nên còn một số tổ chức đảng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên có việc hiệu quả chưa cao; vai trò quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên của chi bộ còn hạn chế nên chưa đủ sức phòng ngừa sai phạm; tình trạng đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật, nguyên tắc sinh hoạt Đảng dẫn đến phải xóa tên, cho ra khỏi Đảng còn nhiều. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được ngăn chặn nhưng chưa đẩy lùi, thực hiện “tự soi”, “tự sửa” chưa đạt hiệu quả. Công tác tự kiểm tra, tự giám sát ở một số nơi còn nặng hình thức, thiếu chiều sâu và chưa có trọng tâm trọng điểm. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có lúc, có nơi chưa đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Công tác tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân có nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

4. Đối với kết quả thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy số 27, 28, 29, 30, hội nghị tập trung phân tích đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế trong 5 năm triển khai thực hiện các kết luận. Tỉnh ủy thống nhất kết thúc thực hiện các kết luận này.

5. Hội nghị cũng đã nghe Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó giám đốc Công an tỉnh triển khai các nội dung của Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kiên trì vượt khó, cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tập trung cho các nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức thành công đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -  2025, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện Nghị quyết năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung chuẩn bị tổng kết năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 gắn với nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, dự báo, triển khai kế hoạch mùa vụ, hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp. Làm tốt công tác dự báo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; khẩn trương triển khai kế hoạch chủ động ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt năm 2021. Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung phương án bảo vệ chặt chẽ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân đợt 1 năm 2021. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên; rà soát, bổ sung, hoàn thiện nghị quyết đại hội và chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết đại hội. Ban hành chương trình công tác; trước hết xây dựng Nghị quyết năm 2021 để bắt tay triển khai nghị quyết ngay đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị, công việc từ nay đến cuối năm rất nhiều và nặng nề, các đồng chí trong Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhằm thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 đã đề ra; đặc biệt là tập trung tổ chức thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra từ ngày 14 đến 16-10-2020.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN