Thông cáo số 27 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

26/11/2019 - 22:25

Ngày 26-11-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 27 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Buổi sáng

Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tại phiên thảo luận đã có 24 đại biểu phát biểu và 01 đại biểu tranh luận; trong đó, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và cho rằng, nội dung dự án Luật phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thu hút nguồn nhân lực có chất lượng và kinh nghiệm tham gia công tác hòa giải, đối thoại; khắc phục vướng mắc, bất cập của cơ chế hòa giải, đối thoại hiện nay và giúp việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn của người dân nhanh chóng, tiết kiệm chi phí; từ đó, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong Nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để góp phần hoàn thiện dự án Luật, tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung cho ý kiến về những vấn đề sau: Về tên gọi, sự cần thiết ban hành Luật; phạm vi hòa giải, đối thoại tại Tòa án; việc thu phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tiêu chuẩn bổ nhiệm Hòa giải viên; trình tự nhận, phân công, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án; thời hạn hòa giải, đối thoại; người đại diện hợp pháp của các bên hòa giải, đối thoại; thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án. Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu đề nghị: bổ sung quy định về hòa giải, đối thoại có yếu tố nước ngoài; cân nhắc hình thức kỷ luật đối với hòa giải viên, đối thoại viên; tiếp tục làm rõ mối quan hệ  giữa dự án Luật này với các luật khác có liên quan đến hòa giải, đối thoại. Sau thảo luận, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Tòa án nhân dân tối cao về việc soạn thảo dự án Luật, góp phần tạo thêm cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu kiện tại Tòa án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Buổi chiều

Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật, kết quả như sau: i) Về Điều 3, quy định nguyên tắc xây dựng, huy động Lực lượng dự bị động viên, có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.62%); trong đó, có 454 đại biểu tán thành (bằng 94.00 %); ii) Về Điều 22, quy định huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị, đơn vị dự bị động viên, có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.20%); trong đó, có 453 đại biểu tán thành (bằng 93.79%); iii)Về có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.62%); trong đó, có 450  đại biểu tán thành (bằng 93.17%).

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày  Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật, kết quả như sau: i)Về Điều 20, quy định báo cáo tài chính, có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.62%); trong đó, có 450  đại biểu tán thành (bằng 93.17%); ii)Về Điều 30, quy định chào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng,có 456 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.41%); trong đó, có 452 đại biểu tán thành (bằng 93.58%); iii)Về Điều 43, quy định thành lập và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, có447 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.55 %); trong đó, có 423 đại biểu tán thành (bằng 87.58 %); iv)Về toàn bộ dự thảo Luật, có 450 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.17%); trong đó, có 445đại biểu tán thành (bằng 92.1%).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết, kết quả như sau: i) Về Điều 1, quy định các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.20 %); trong đó, có 435 đại biểu tán thành (bằng 94.06 %); ii)Về toàn bộ dự thảo Nghị quyết, có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.20%); trong đó, có 435 đại biểu tán thành (bằng 90.06 %).

Tiếp theo chương trình, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiểm toán Nhà nước. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự án Luật, kết quả như sau:i) Về Khoản 1 Điều 1, bổ sung khoản 2a Điều 3 về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, có 450 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.17%); trong đó, có 447 đại biểu tán thành (bằng 92.55%); ii)Về khoản 14 Điều 1, bổ sung Điều 69a về khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước, có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.20%); trong đó, có 450 đại biểu tán thành (bằng 93.17%); iii) Về toàn bộ dự thảo Luật, có 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.82%); trong đó, có 454 đại biểu tán thành (bằng 94.00%).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, kết quả như sau:i)Về Điều 4, quy định đối tượng xử lý nợ, có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.62%); trong đó, có 441 đại biểu tán thành (bằng 91.30%); ii) Về Điều 5, quy định các biện pháp xử lý nợ, có 455 đại biểu tán thành (bằng 94.20%; trong đó có 443 đại biểu tán thành (bằng 91.72%); iii)Về toàn bộ dự thảo Nghị quyết, có 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.82%); trong đó, có 441 đại biểu tán thành (bằng 91.30%).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, kết quả như sau: Có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.96 %); trong đó, có  448 đại biểu tán thành (bằng 92.75%).

Thứ tư, ngày 27-11-2019

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Sau đó, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Nguồn: quochoi.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN