Thống nhất phương án đầu tư Dự án khôi phục và nâng cấp sông Ba Lai

20/09/2022 - 15:43

BDK.VN - Ngày 20-9-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư Dự án khôi phục và nâng cấp sông Ba Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tham dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Sở Tài chính.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày phương án đầu tư, nâng cấp sông Ba Lai, phạm vi dự án là toàn bộ tuyến sông Ba Lai có chiều dài 23km (từ ngã ba Giao Hòa - Chẹt Sậy đến cống đập Ba Lai). Năm 2019, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 16 cho phép khai thác 3 mỏ cát có trữ lượng tạm tính gần 10 triệu m3. Trước đây, dự án này thực hiện theo phương thức đầu tư xã hội hóa lấy thu bù chi.

Chủ trương nạo vét sông Ba Lai là cần thiết để phục vụ các mục tiêu: Tạo hồ nước ngọt cho tỉnh phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay; tạo thêm nguồn vật liệu thi công cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đồng thời, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Đại biểu trao đổi tại cuộc họp.

Đại biểu trao đổi tại cuộc họp.

Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tách dự án trước đây thành 2 dự án riêng biệt. Trong đó đoạn sông Ba Lai có 3 mỏ cát thì lập dự án nạo vét khai thác cát để làm vật liệu phục vụ các công trình, dự án khác. Các đoạn sông ngoài phạm vi 3 mỏ cát sẽ lập dự án riêng. Đại diện các sở đã trình bày thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều kiện khai thác và các quy định liên quan.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chỉ đạo tiếp tục thực hiện dự án khôi phục và nâng cấp sông Ba Lai theo các nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND tỉnh. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch đấu giá các mỏ cát theo quy định, để đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan khác để trao đổi đề xuất các phương án của dự án mới, trên cơ sở các nghị quyết và các văn bản pháp lý liên quan để lập quy hoạch. Đồng thời, có cuộc làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển ATM để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN