Thông qua dự thảo lần 1 Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

19/06/2022 - 05:40

BDK.VN - Chiều 18-6-2022, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo lần 1).

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn kết luận cuộc họp.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn kết luận cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  (dự thảo lần 1). Theo đó, Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre được xây dựng theo 5 quan điểm phát triển chính. Đơn vị tư vấn đề xuất 3 phương án phát triển, 5 khâu đột phá trong phát triển, đề ra các phương hướng phát triển, đề xuất ngành, lĩnh vực phát triển phù hợp trên từng vùng sinh thái, từng khu vực và giai đoạn phát triển. 

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ nhất những ý kiến, phân tích, đánh giá sát đáng, phù hợp với định hướng phát triển chung của cả nước, của vùng và tỉnh Bến Tre; đồng thời phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhóm hỗ trợ kỹ thuật, Ban Quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch.

Về quan điểm tầm nhìn, mục tiêu phát triển của dự thảo báo cáo cuối kỳ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn góp ý cần bám sát với định hướng, mục tiêu phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh; tập trung vào những điểm mạnh mang tính đặc thù của Bến Tre.

Đơn vị tư vấn cần lựa chọn kịch bản tăng trưởng có tính khả thi; nghiên cứu kỹ và hoàn thành phương án định hướng phát triển đô thị. Tỉnh định hướng tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế hướng Đông, xem xét đối với các huyện có khu công nghiệp nhiều cần giảm bớt các cụm công nghiệp; làm rõ thêm tuyến đường hành lang kinh tế ven biển, trong đó nhấn mạnh việc khai thác quỹ đất để phát triển các ngành kinh tế, cụ thể là đề xuất mở rộng không gian phát triển bằng chương trình lấn biển; cân đối thu chi ngân sách; bổ sung làm rõ hơn một số quy hoạch về văn hóa, xã hội,...

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN