Thư của Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2021)

06/12/2021 - 06:09

BDK - Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có thư chúc mừng cán bộ, hội viên, cựu chiến binh tỉnh.

Thân gửi cán bộ, hội viên, cựu chiến binh tỉnh Bến Tre!

Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; từ đó, ngày 6-12 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của Hội. Quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đáp ứng đòi hỏi khách quan của tình hình cách mạng nước ta trong giai đoạn mới. Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, đáp ứng với sự mong mỏi, nguyện vọng thiết tha và chính đáng của Cựu chiến binh Việt Nam.

Qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam càng tỏ rõ sức mạnh và tiềm năng to lớn của mình. Hội xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội đặc biệt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng; lực lượng cựu chiến binh đã có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đang tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình.

Đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre, từ khi thành lập đã nhanh chóng xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; các cấp Hội Cựu chiến binh gắn chặt trên địa bàn dân cư, tạo mối quan hệ gắn bó với các đơn vị, địa phương, thực hiện tốt chức năng là một tổ chức chính trị - xã hội; tiếng nói và việc làm của Hội Cựu chiến binh ngày càng được cấp ủy, chính quyền các cấp tin tưởng, trân trọng và đánh giá cao. Trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, hội viên và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; chăm lo, giúp đỡ hội viên, cựu chiến binh nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; thực hiện đạt hiệu quả cao mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, mô hình (5+1) hội viên cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo và nhân lên thành mô hình (5+1) hội viên cựu chiến binh giúp nhau vươn lên khá giàu; tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội... Đặc biệt, phần lớn cán bộ, hội viên, cựu chiến binh luôn gương mẫu đi đầu và tích cực truyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được của các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh là rất đáng trân trọng, khẳng định hoạt động hội không ngừng lớn mạnh, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội Cựu chiến binh trong đời sống xã hội. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự phấn đấu, quyết tâm và thành quả mà cán bộ, hội viên, cựu chiến binh tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, trong thời gian tới, đề nghị các cấp Hội thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc và phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi hội viên, cựu chiến binh phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, về bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo; phát huy vai trò đại diện của tổ chức hội, thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, cựu chiến binh; quan tâm xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở thật sự vững mạnh; thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động hội; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; tiếp tục tuyên truyền, vận động, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 gắn với khẩn trương phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên và nhân dân cả nước ôn lại truyền thống, phát huy bản chất vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”. Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng cán bộ, hội viên, cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi đến Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh cùng toàn thể cán bộ, hội viên, cựu chiến binh tỉnh lời chúc mừng và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên mọi lĩnh vực.

Chào thân ái!

Lê Đức Thọ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN