Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030

31/08/2021 - 19:49

BDK - Kế hoạch số 5069, ngày 25-8-2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh được chia làm 2 giai đoạn.

Sản phẩm từ dừa xuất khẩu.

Sản phẩm từ dừa xuất khẩu.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với tổ chức lại dân cư nông thôn, ứng dụng công nghệ cao và chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, gồm: 20.000ha dừa hữu cơ; 1.500 - 2.000ha cây ăn trái đặc sản; 300 - 500ha nhóm sản phẩm cây giống - hoa kiểng; 4.000ha nuôi tôm công nghệ cao, trong đó, có 80% diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn GAP hoặc tương đương.

Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực được sản xuất theo các quy trình thực hành sản xuất tốt (GAP) và tương đương đạt trên 20%; được thực hiện liên kết đạt 30% và tốc độ tăng thu nhập sản phẩm chế biến từ 5%/năm trở lên.

Giá trị sản xuất các chuỗi giá trị đạt: dừa 1 tỷ USD, tôm 1 tỷ USD, bò 500 triệu USD, cây giống - hoa kiểng 500 triệu USD.

Phát triển ít nhất 43 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị, nâng tổng số HTX nông nghiệp lên 167 HTX (trong đó có 91 HTX tham gia vào chuỗi giá trị; tỷ lệ HTX từ khá, tốt đạt trên 80%); có 10 HTX đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, 100 HTX đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng.

Nâng giá trị sản phẩm trên 1ha diện tích trồng trọt đạt 180 triệu đồng/ha, thủy sản đạt 450 triệu đồng/ha, cây giống đạt 1 tỷ đồng/ha.

Nhóm hàng rau quả dự kiến đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng bình quân 6,99%/năm.

Nhóm hàng thủy hải sản chế biến dự kiến đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt 105 triệu USD, tăng bình quân 11,38%/năm; trường hợp đến năm 2025 diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đạt 4.000ha với sản lượng 144 ngàn tấn và có doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và xuất khẩu thì kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này phấn đấu đạt 1.200 triệu USD, tăng bình quân 72,64%/năm.

Giai đoạn đến 2030, tiếp tục xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, số hóa góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín, bền vững và tổ chức nhân rộng cho các sản phẩm nông nghiệp khác. Phấn đấu đến cuối năm 2030, toàn tỉnh có ít nhất 4 chuỗi giá trị nông sản đạt giá trị tỷ USD.

UBND tỉnh đề ra 8 nhóm giải pháp để đạt kế hoạch này, gồm: quán triệt, tuyên truyền, phổ biến; xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị nông sản chủ lực gắn với chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng; khuyến khích đầu tư chế biến nông lâm thủy sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chế biến, bảo quản nông sản; nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục ban hành, đổi mới cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tin, ảnh: Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN