Thực hiện chuyển đổi số nhanh, có kết quả, thành công thực chất

15/11/2021 - 06:20

BDK - Qua một năm thực hiện Đề án chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2020 - 2025, các trụ cột chính gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số cùng các ngành ưu tiên CĐS trước đã đạt được những kết quả cơ bản.

Tập huấn tích hợp dữ liệu lên Cổng dịch vụ công tỉnh. Ảnh: Trung Trí

Tập huấn tích hợp dữ liệu lên Cổng dịch vụ công tỉnh. Ảnh: Trung Trí

Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ CĐS của tỉnh cần tiếp tục được thực hiện với phương châm “Hành động thực sự quyết liệt bằng kế hoạch và chương trình cụ thể”. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh trở thành địa phương thành công về CĐS của khu vực đồng bằng sông Cửu Long; có sự phát triển công nghiệp nội dung số, thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hình thành hệ sinh thái ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) địa phương, kết nối hiệu quả vào hệ sinh thái quốc gia.

Theo ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng ban Chỉ đạo CĐS tỉnh, đối với chính quyền số, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thí điểm CĐS trên địa bàn phụ trách. Thực hiện cung ứng 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tăng cường sử dụng DVCTT mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu cuối năm 2021, tối thiểu 50% DVCTT mức độ 4 không tiếp nhận và giải quyết bằng hồ sơ giấy (chỉ thực hiện trên môi trường mạng). Tăng cường việc lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng, chuẩn hóa và tăng cường ứng dụng các nền tảng CĐS trong công tác thông tin, báo cáo để phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và vận hành xã hội.

Tích cực triển khai hỗ trợ tối thiểu 1.000 doanh nghiệp thực hiện CĐS. Ứng dụng các nền tảng CĐS trong phòng chống dịch Covid-19, quản lý và vận hành xã hội. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu CĐS của địa phương.

Ngành chức năng phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông trên địa bàn tỉnh (VNPT Bến Tre, Viettel Bến Tre, FPT Bến Tre…) đồng hành, hỗ trợ các địa phương thực hiện thí điểm CĐS và xem đây là nhiệm vụ chính trị cần phải thực hiện. Khẩn trương thực hiện hồ sơ thành lập Khu Công nghệ thông tin và CĐS tỉnh và tham gia vào chuỗi công viên phần mềm Quang Trung; tìm kiếm, đề xuất, lựa chọn đối tác chiến lược đồng hành với tỉnh để thực hiện. Đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn của một số địa phương để đề xuất cơ chế, cách thức hợp tác, huy động các nguồn lực (con người, cơ sở vật chất, tài chính…) thực hiện CĐS nhanh, có kết quả, thành công thực chất.

T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN