Tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

12/12/2021 - 18:18

Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nguồn vốn lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số tại Công văn số 7229/UBND-TCĐT ngày 3-11-2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Tờ trình số 2353/TTr-STTT ngày 11-11-2021 gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Lập dự án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu CNTT và chuyển đổi số tỉnh”. Hiện sở đang chờ quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND tỉnh để thực hiện các bước tiếp theo.

Về thành lập Khu CNTT và chuyển đổi số tham gia Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị tư vấn dự thảo nội dung chi tiết đề án và gửi lấy ý kiến các ngành ngày 22-10-2021. Hiện tại, sở đã và đang phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh nội dung đề án theo ý kiến góp ý của các sở, ngành, trong đó có bổ sung thêm Không gian Đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub) theo góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đề án, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ trình thông qua thành viên UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Q. Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN