Tiếp tục nhận hồ sơ chi trả tiền hỗ trợ người lao động

13/11/2021 - 12:14

BDK.VN - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Dương Văn Thắng cho biết: Thời gian qua BHXH tỉnh đã thực hiện điều chỉnh giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 1.287 đơn vị sử dụng lao động; chi trả tiền hỗ trợ cho gần 69 ngàn người lao động (NLĐ), đạt khoảng 87% số người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP, ngày 24-9-2021 của Chính phủ và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 1-10-2021 đảm bảo không bỏ sót NLĐ thuộc diện thụ hưởng chính sách theo quy định, BHXH tỉnh thông báo và đề nghị NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN đã được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng) mà chưa nhận hỗ trợ thì thực hiện việc kê khai thông tin theo mẫu số 04 ban hành theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi về cơ quan BHXH nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20-12-2021.

Việc gửi hồ sơ được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau: Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-Van hoặc ứng dụng BHXH số (VssID). Thông qua dịch vụ bưu chính. Trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh hoặc các huyện. Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 02753.824.334

Minh Triều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN