Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

01/12/2021 - 06:24

BDK - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy về chủ trương không bổ sung đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 về Quy định hỗ trợ người lao động (NLĐ) không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Người lao động trên địa bàn TP. Bến Tre nhận tiền hỗ trợ.

Người lao động trên địa bàn TP. Bến Tre nhận tiền hỗ trợ.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai khẩn trương chương trình, các giải pháp, biện pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo kịch bản đã được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo, tạo việc làm, thu nhập cho NLĐ, nhân dân, cải thiện đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh bảo đảm khẩn trương, chặt chẽ, đúng đối tượng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội soát số lượng người dân tỉnh đang lao động ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phải trở về Bến Tre do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nắm chắc số lượng người ở lại tỉnh, số lượng người có nguyện vọng trở lại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố làm việc để có hướng và đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời, nhất là tạo việc làm, đào tạo nghề cho NLĐ, sớm ổn định cuộc sống.

Các chương trình vận động, hỗ trợ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành quan tâm đối với các đối tượng ngoài quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh và người dân Bến Tre đang lao động ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về Bến Tre do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội phù hợp nhất cho người dân, ổn định tâm lý xã hội, tập trung nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và phát triển cuộc sống nhân dân.

Số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, tính đến ngày 17-11-2021, toàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho 235.664 NLĐ và 12.586 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, với kinh phí dự kiến hỗ trợ 352,31674 tỷ đồng, trong đó UBND cấp huyện phê duyệt 213.227 NLĐ và 8.595 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, kinh phí 287,00325 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ cho 196.031 NLĐ, đạt tỷ lệ 91,94% so với số đối tượng được phê duyệt; chi hỗ trợ 7.067 hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 82,22% so với số hộ được phê duyệt, với tổng số tiền chi hỗ trợ 250,727,76 tỷ đồng.

Trong tháng 11-2021, tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.194 NLĐ có nhu cầu học nghề, tìm việc làm trong và ngoài nước bằng các hình thức trực tiếp và qua mạng xã hội. Đồng thời, thông qua sàn giao dịch việc làm vào ngày thứ Sáu hàng tuần và mô hình “Cà phê việc làm” đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm, với 50 lượt doanh nghiệp và 280 lượt NLĐ tham gia. Có 595 NLĐ tìm được việc làm mới, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm toàn tỉnh từ đầu năm đến nay lên 14.372 người, đạt 71,86% kế hoạch năm.

Các chính sách hỗ trợ người lao động vẫn tiếp tục thực hiện.

Các chính sách hỗ trợ người lao động vẫn tiếp tục thực hiện.

Cũng trong tháng 11-2021, có 659 người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (trong tỉnh 450 người, ngoài tỉnh 209 người); số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 786 người (trong tỉnh 632 người, ngoài tỉnh 154 người). Lũy kế từ đầu năm đến nay có 8.140 người nộp hồ sơ hưởng BHTN (trong tỉnh 6.005 người, ngoài tỉnh 2.135 người); số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 8.082 người (trong tỉnh 5.972 người, ngoài tỉnh 2.110 người).

Để kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, ngày 15-10-2021, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 8-10-2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, một số chính sách được sửa đổi như: chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chính sách hỗ trợ NLĐ bị ngừng việc, chính sách hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động, chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN