Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số

08/02/2022 - 21:51

Theo số liệu thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 từ ngày 1-1 đến 6-2-2022, tổng số thủ tục hành chính của tỉnh 1.758 thủ tục, DVCTT của tỉnh đang cung cấp đạt 100% (đối với các TTHC đủ điều kiện), đạt 79% so với tổng số TTHC của tỉnh. Số DVCTT mức độ 3, 4 tích hợp Cổng quốc gia là 949, đạt 68% so với các DVCTT mức độ 3, 4 đang cung cấp trên Cổng DVCTT của tỉnh. Số lượng DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ 197 dịch vụ, đạt 14% (do có nhiều thủ tục hành chính của các sở, ngành không phát sinh hồ sơ kể cả kênh tiếp nhận trực tiếp). Số hồ sơ được thực hiện qua DVCTT mức độ 3, 4 là 7.776 hồ sơ (trong đó mức độ 3 là 1.863 hồ sơ; mức độ 4 là 5.913 hồ sơ).

Cấp chứng thư số chuyên dùng cho 381 tổ chức, 710 cá nhân và cấp phôi SIM PKI có tích hợp chữ ký số cho 138 cá nhân để thực hiện ký số trên thiết bị di động. Hiện tại, các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được cấp chữ ký số và được hướng dẫn ký số vào văn bản điện tử.

Cùng với các nhiệm vụ chuyển đổi số các ngành y tế, giáo dục và các ngành trọng tâm, tỉnh triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp huyện và cấp xã, triển khai các bước thực hiện trợ lý ảo hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, phối hợp các đơn vị doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các nội dung hợp tác về đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN