Toàn tỉnh đã thành lập được 10 cụm công nghiệp với diện tích 347ha

09/08/2022 - 18:23

Qua 5 năm triển khai thực hiện việc phát triển các cụm công nghiệp (CCN) đã góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 10 CCN được thành lập, với tổng diện tích 347,3ha, có 9 cụm đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 337,3ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 243,45ha, đã cho thuê 78,76ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 32,35% diện tích đất công nghiệp. Có 4 CCN đã đầu tư và đi vào hoạt động. Các CCN có 25 DA đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 4.905,38 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 9.696 lao động.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chỉ tiêu “mỗi huyện 1 CCN ít nhất 70ha, riêng huyện Chợ Lách có diện tích phù hợp”, các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy nhanh việc kêu gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN đối với các CCN đang có tiềm năng. Đối với các CCN khác sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công và thu hút đầu tư tư nhân đảm bảo hạ tầng đồng bộ trong và ngoài CCN, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê. Ban hành bộ tiêu chí thu hút đầu tư vào khu, CCN; đa dạng hình thức thu hút đầu tư, trong đó chú trọng hình thức thu hút đầu tư trực tiếp đối với những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

   Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN