Toàn tỉnh, trên 11 vạn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất giỏi

13/03/2011 - 16:19

Hiện nay, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh đang phát triển rộng khắp, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các chính sách hỗ trợ nông dân đã và đang phát huy tác dụng, góp phần đưa sản xuất ngày càng phát triển với quy mô lớn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.095 tổ, nhóm hợp tác, 97 hợp tác xã nông nghiệp và 387 trang trại được công nhận. Qua các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh được củng cố, kiện toàn. Năm 2010, toàn tỉnh phát triển thêm 11.566 hội viên, nâng tổng số đến nay có 223.147 hội viên. Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Nông dân các cấp được nâng lên rõ rệt; qua phân loại có 867/970 chi hội đạt loại mạnh, 109/159 cơ sở hội đạt loại vững mạnh.

Hội cũng đã phối hợp với các ngành, thẩm định hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó, Hội đã chọn 112.072 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”. Tỉnh chọn 87 hộ đề nghị Trung ương khen thưởng.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN