Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh

17/05/2022 - 18:06

BDK.VN - Ngày 17-5-2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) năm 2021 và trao tặng KT cấp Nhà nước, cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Nguyễn Minh Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các ban,ngành,đoàn thể tỉnh và 233 tập thể, cá nhân đã đến dự.

Năm 2021, UBND tỉnh đã sớm ban hành các kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;  phát động phong trào thi đua để nhân dân, các doanh nghiệp cùng hệ thống chính trị đồng lòng, quyết tâm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Công tác khen thưởng luôn kịp thời, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích; các tập thể, cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, nông dân, công nhân được quan tâm khen thưởng, đặc biệt là việc khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận tiêu biểu về phong trào thi đua từ các tập thể như: Ngành y tế; UBND phường An Hội, TP. Bến Tre; Trường Tiểu học Tân Thạch A, huyện Châu Thành.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thay mặt lãnh đạo tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng với các phương châm hành động: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” của Chính phủ, “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy và “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp” của UBND tỉnh.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lóii của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, ái quốc. Lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua  “Đồng khởi mới” theo nội dung “Hai chân - Ba mũi”, phương châm “nhà nhà thi đua, người người thi đua”, “học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” trên tất cả các lĩnh vực.

Tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và tỉnh phát động. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức để thi đua thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới mô hình hoạt động các cụm, khối thi đua cho phù hợp và tương đồng với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong cụm, khối, bảo đảm việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh và thành tích thực chất.

Công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời; khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua. Đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm, có tác dụng giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, chiến đấu.

“Phát huy thành tích đạt được trong năm qua, tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong năm 2022 nhất định sẽ đạt được những kết quả toàn diện hơn nữa; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao Huân chương Lao động hạng 2, 3 cho các cán bộ có quá trình cống hiến cho tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao Huân chương Lao động hạng 2, 3 cho  cán bộ có quá trình cống hiến cho tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao cờ thi đua của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao cờ thi đua của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, tỉnh tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 8 cán bộ có quá trình cống hiến; Huân chương Độc lập hạng Ba cho một tập thể; Huân chương lao động các hạng cho 18 tập thể, cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể, cờ thi đua của UBND tỉnh cho 190 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN