Tổng kết việc thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

03/05/2022 - 18:10

BDK - Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre tổng kết việc thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP.

Đến ngày 31-3-2022 (thời hạn cuối giải quyết hồ sơ vay vốn theo quy định), chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ và giải ngân cho 37 hồ sơ người sử dụng lao động, tổng số tiền cho vay 53,6 tỷ đồng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 14.997 lượt hộ vay (5.344 lao động).

Trong đó: Cho vay trả lương phục hồi sản xuất cho 27 người sử dụng lao động, tổng số tiền 51,8 tỷ đồng, với 14.480 lượt lao động (4.982 lao động); cho vay trả lương ngừng việc cho 10 người sử dụng lao động, tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng, trả lương cho 517 lượt lao động (362 lao động).

Trước đó, nhằm phổ biến chính sách đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã thực hiện việc rà soát, tiếp cận người sử dụng lao động. Cụ thể, toàn tỉnh có 1.365 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, với 61.267 lao động tham gia đóng bảo hiểm, chi nhánh đã tiếp cận, phối hợp tiếp cận 1.047 người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để nắm bắt nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hồ sơ cho vay theo quy định.

Về kết quả thu nợ, tính đến ngày 31-3-2022, chi nhánh đã thực hiện thu nợ là 321,6 triệu đồng. Nguyên nhân thu nợ: Người sử dụng lao động phục hồi sản xuất, hoạt động ổn định, trả tất nợ 2 món, số tiền 24,5 triệu đồng. Người lao động không nhận được tiền do không quay trở lại làm việc, không thực hiện làm việc theo đúng cam kết trên họp đồng lao động, số tiền 297,1 triệu đồng.

Thạch Thảo

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN