Trên 50% hội phụ nữ cấp xã đạt xuất sắc

13/12/2011 - 16:02

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Lách, năm 2011, các cấp hội phụ nữ đã tập trung đẩy mạnh công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở.

Kết quả kiểm tra, đánh giá cuối năm, toàn huyện có 5 đơn vị hội phụ nữ cấp xã đạt xuất sắc, gồm: Phú Sơn, Tân Thiềng, Hòa Nghĩa, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa; các đơn vị còn lại đạt vững mạnh. Về hoạt động của các chi hội, toàn huyện có 56/96 chi hội xuất sắc, 31 chi hội mạnh, 9 chi hội khá. So với năm 2010, chi hội xuất sắc tăng 3,59%, không còn chi hội trung bình. Riêng tổ hội, có 315/655 tổ hội đạt xuất sắc, 173 tổ hội mạnh và 104 tổ hội khá.

Trong năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho các chị là ủy viên ban chấp hành hội cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó của 11 xã, thị trấn. Có 100% hội cấp xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tổ trưởng, tổ phó của các tổ hội và ban cán sự chi hội về kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội, tổ hội, công tác quản lý hội viên.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN