Trên 7,4 ngàn người nghèo, cận nghèo tham dự họp mặt, đối thoại chính sách

29/08/2023 - 11:33

BDK.VN - Trong 8 tháng năm 2023, công tác giảm nghèo được các ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác phối hợp, tiếp tục triển khai đồng bộ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai xây dựng mô hình giảm nghèo.

Một hộ nghèo tại huyện Ba Tri vay vốn chăn nuôi bò để cải thiện thu nhập.

Một hộ nghèo tại huyện Ba Tri vay vốn chăn nuôi bò để cải thiện thu nhập.

Có 70 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã bãi ngang ven biển đã khởi công xây dựng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 30.760 người nghèo, 28.743 người cận nghèo và 157.035 người tại các xã bãi ngang ven biển, với kinh phí 189 tỷ đồng.

15.531 hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện, kinh phí 5,34 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã giải ngân 542,79 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cho con ăn học; vận động xã hội hóa trợ giúp hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền 59,73 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh, trong 8 tháng năm 2023, đã tổ chức 102 buổi họp mặt, đối thoại chính sách với 7.415 người nghèo, cận nghèo; 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 736 cán bộ các cấp. Phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội đến khảo sát và xây dựng mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo dành cho người khuyết tật tại huyện Ba Tri.

Đến cuối quý II-2023, toàn tỉnh phát sinh tăng thêm 47 hộ nghèo với 128 nhân khẩu, 8 hộ cận nghèo với 35 nhân khẩu; giảm 17 hộ nghèo với 33 nhân khẩu, 1 hộ cận nghèo với 6 nhân khẩu. Hiện nay, toàn tỉnh có 14.103 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,51% và 14.707 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,66%.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN