Treo cờ Tổ quốc, băng rôn chào mừng ngày bầu cử

19/05/2021 - 19:28

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, băng rôn chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian từ ngày 20-5 đến hết ngày 25-5-2021.

Pa nô tuyên truyền Ngày bầu cử trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Phan Hân

Pa nô tuyên truyền Ngày bầu cử trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Phan Hân

Theo đó, tất cả các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức khác đóng trên địa bàn tỉnh, nơi thờ tự các tôn giáo và hộ nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức khác đóng trên địa bàn tỉnh chọn một trong các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền tại Hướng dẫn số 88/HD-TTVBPL ngày 13-4-2021 của Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, Ủy ban Bầu cử tỉnh để thực hiện băng rôn treo trước cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện băng rôn, treo cờ Tổ quốc theo quy định; không treo cờ cũ, cờ rách, bạc màu trên địa bàn quản lý.  

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền

 1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
 2. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
 3. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
 4. Cử tri tỉnh Bến Tre tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
 5. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân!
 6. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân!
 7. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân cấp cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
 8. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân nhân!
 9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!
 10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 11. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích