Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mùa mưa lũ

30/11/2023 - 17:24

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có công văn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mùa mưa lũ.

Theo đó, Sở Y tế sẵn sàng, chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra. Củng cố và duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến dưới trong giám sát, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong điều kiện mưa lũ và ngập lụt. Tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trước, trong và sau mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Cung cấp đủ hóa chất có giấy phép lưu hành còn hiệu lực, còn hạn sử dụng để xử lý nước trong trường hợp khẩn cấp và hướng dẫn các biện pháp xử lý nước trong mưa lũ và ngập lụt.

Thực hiện vệ sinh môi trường sau mưa lũ và ngập lụt, phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ. Bảo đảm công tác thường trực cấp cứu khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, liên tục, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho người bệnh và có phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra tại các vùng bị mưa lũ và ngập lụt. Đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong vùng mưa lũ và ngập lụt. Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh qua phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT  ngày  28-12-2015 của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông các cơ quan báo, đài tỉnh phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng bị ảnh hưởng của mưa lũ và ngập lụt về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh thường gặp trong mưa lũ và ngập lụt. Các biện pháp xử lý môi trường và xử lý nước trong tình trạng khẩn cấp để phòng, chống dịch bệnh khi mưa lũ và ngập lụt xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị cấp nước thuộc phạm vi quản lý có phương án đảm bảo dự trữ, cung cấp nước sạch tại các địa bàn bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhất là vùng có thể bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Sở Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, cân đối, bố trí ngân sách để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

UBND các huyện, thành phố bố trí nhân lực, kinh phí, chỉ đạo phối hợp liên ngành triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường ứng phó với các tình huống mưa lũ xảy ra trên địa bàn.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN