Triển khai chương trình chuyển đổi số ngành thư viện

12/11/2021 - 06:09

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số (CĐS) ngành thư viện (TV) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, tỉnh đầu tư xây dựng TV mới, hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số đối với TV Nguyễn Đình Chiểu. Phát triển, nâng cấp trang thông tin điện tử TV tỉnh cung cấp một số dịch vụ trực tuyến; phối hợp với Liên hiệp TV đồng bằng sông Cửu Long xây dựng bộ sưu tập số tài liệu địa chí khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa. Xây dựng cơ sở dữ liệu TV tỉnh thống nhất chuẩn nghiệp vụ đã được chuẩn hóa; thực hiện chia sẻ tài nguyên thông tin dùng chung trong hệ thống TV công cộng, TV chuyên ngành, TV trường học. Tham gia Đề án mục lục liên hợp của ngành TV nhằm chia sẻ nguồn lực giữa các TV trong công tác biên mục, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho bạn đọc tìm kiếm tài liệu trên mạng Internet.

100% TV huyện, thành phố xây dựng trang thông tin điện tử, đảm bảo trang thiết bị và tiến hành số hóa tài liệu; 80% TV chuyên ngành, TV trường đại học, cao đẳng, trung cấp; 60% TV cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và khuyến khích các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập.

Số hóa 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các TV chuyên ngành, trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh thu thập và quản lý được số hóa; 100% tài liệu địa chí do TV tỉnh, huyện, thành phố thu thập và quản lý được số hóa.

100% người làm công tác TV được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành TV hiện đại. Tạo điều kiện cho cán bộ TV học tập nâng cao trình độ và tham dự hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm về CĐS. 60% số TV trên địa bàn tỉnh trở lên được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.

Kế hoạch cũng đề ra định hướng đến năm 2030 tiếp tục đẩy mạnh CĐS, phát triển TV số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình TV, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng TV mọi nơi, mọi lúc. Tiếp tục phối hợp số hóa tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học, phát triển TV số, thực hiện liên thông với các TV chuyên ngành, trường đại học, cao đẳng... trên địa bàn tỉnh bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng TV. Nâng chất lượng hoạt động website nhằm quảng bá TV, đổi mới các phương thức hoạt động ngành TV, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin có giá trị phục vụ rộng rãi nhân dân, hướng dẫn kỹ năng tra cứu và đọc sách điện tử trong cộng đồng. Liên thông và chia sẻ nguồn lực thông tin với các TV trong nước và quốc tế.

Q. Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích