Đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, bài 2:

Triển khai đề tài khoa học

11/06/2021 - 06:28

BDK - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm cụ thể hóa thực hiện hiệu quả Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16-8-2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong Đảng, sau khi được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua, Đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng tại tỉnh Bến Tre” được Ban Chủ nhiệm (BCN) đề tài tập trung triển khai thực hiện.

Kiểm tra kết quả niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng tại Huyện ủy Ba Tri. Ảnh: CTV

Kiểm tra kết quả niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng tại Huyện ủy Ba Tri. Ảnh: CTV

Có 9 nhóm nhiệm vụ, với 35 đầu công việc phải thực hiện được xác định với mốc thời gian bắt đầu, kết thúc, phân công nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức đảm trách rất cụ thể.

Sau khi được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua và chính thức phê duyệt cho phép triển khai đề tài vào ngày 23-9-2019, BCN đã tổ chức hội nghị triển khai đề tài, tổ chức 2 đoàn cán bộ với sự tham gia của các cơ quan thành viên chính do đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ nhiệm đề tài đi khảo sát thực tế và học tập kinh nghiệm tại Văn phòng Thành ủy TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Đây là 2 địa phương mà cấp ủy có sự quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả bước đầu và có kinh nghiệm trong việc cải cách TTHC trong Đảng.

Trên cơ sở mục tiêu của đề tài, để có thông tin thiết thực, cụ thể làm cơ sở mang tính khách quan, khoa học, toàn diện phục vụ cho nghiên cứu, BCN đề tài đã xây dựng kế hoạch và tiến hành khảo sát (điều tra xã hội học) về các TTHC trong Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách TTHC của các đơn vị; ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của các cấp ủy đảng đối với việc cải cách TTHC trong Đảng.

Tiến hành rà soát văn bản và các TTHC (Văn phòng Tỉnh ủy đã rà soát 24.105 văn bản, Văn phòng Thành ủy Bến Tre rà soát 13.528 văn bản, Văn phòng Huyện ủy Ba Tri rà soát 15.089 văn bản các loại của cấp ủy và văn phòng đã ban hành trong 2 nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020); làm cơ sở cho việc đề ra giải pháp khắc phục những thủ tục rườm rà, bất hợp lý; đề nghị điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung không còn phù hợp.

Từ kết quả khảo sát và công tác rà soát văn bản, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nghiên cứu, chuẩn hóa các quy trình thành Bộ TTHC trên 6 lĩnh vực, gồm 69 quy trình và 73 biểu mẫu. Cụ thể, Văn phòng Tỉnh ủy: 28 quy trình, 31 loại biểu mẫu; Ban Tổ chức Tỉnh ủy gồm 22 quy trình liên quan lĩnh vực tổ chức, xây dựng đảng và quản lý đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 19 quy trình, 42 loại biểu mẫu liên quan nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng, trong đó thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 5 quy trình, 14 loại biểu mẫu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 14 quy trình, 28 loại biểu mẫu.

Sau khi ban hành Bộ TTHC, BCN tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy triển khai áp dụng; niêm yết công khai Bộ TTHC; đồng thời, nghiên cứu cập nhật, điều chỉnh, bổ sung từng lúc cho phù hợp với các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Căn cứ mục tiêu của đề tài và các kết quả nghiên cứu thành phần để đánh giá được hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc; tính khả thi của Bộ TTHC; nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh các biểu mẫu, quy trình, BCN đề tài đề xuất bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu của đề tài, gồm các chỉ tiêu: việc áp dụng các quy trình, TTHC và công tác ban hành văn bản tại cơ quan, đơn vị; mức độ giảm phát hành văn bản giấy, tăng phát hành văn bản điện tử; tỷ lệ giảm tổ chức hội nghị, họp, làm việc; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và việc điều chỉnh, ban hành các quy trình TTHC, quy định về việc đi công tác cơ sở và tổ chức hội nghị, họp.

BCN cũng đã thành lập các đoàn công tác đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của đề tài và Bộ TTHC đã ban hành ở Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, văn phòng cấp ủy 9 huyện, thành phố; tiến hành điều tra xã hội học (lần 2); xây dựng báo cáo tổng kết đề tài, tổ chức hội thảo, nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn chỉnh trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu.

Để chuẩn bị thông qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu, BCN đề tài đã tập trung hoàn thành báo cáo tổng kết thực hiện đề tài, trong đó bao gồm hệ thống các giải pháp cải cách TTHC trong Đảng và Bộ TTHC trong Đảng áp dụng chung từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai việc đẩy mạnh cải cách TTHC trong toàn Đảng bộ giai đoạn 2021 - 2025.

Thông qua áp dụng đề tài sẽ góp phần giảm TTHC, giảm phiền hà cho cán bộ, đảng viên và người dân khi có nhu cầu tiếp xúc với các cơ quan Đảng để thực hiện các TTHC; đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từng cấp thông qua việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, công văn chỉ đạo ngày càng sâu sát thực tiễn của đời sống xã hội, giản tiện, dễ hiểu, dễ làm và làm đúng; tiết kiệm nhiều thời gian, công sức, kinh phí quản lý hành chính, hội họp, đi cơ sở… Từ đó niềm tin của cán bộ, đảng viên, người dân vào cơ quan, tổ chức, cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng được củng cố hơn; Đảng gần dân hơn, sâu sát và nắm chắc cơ sở hơn.

(Còn tiếp)

Bùi Văn Bia

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN