Triển khai Dự án Sản xuất cây ăn quả theo VietGAP

29/03/2023 - 18:31

BDK.VN - Trung tâm Khuyến nông và tư vấn dịch vụ nông nghiệp Bến Tre vừa ký kết với Trung tâm Khuyến nông các tỉnh: Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ tại đồng bằng sông Cửu Long”.

Vườn sầu riêng của hộ ông Nguyễn Văn Có ở xã Quới Thành, huyện Châu Thành tham gia dự án.

Vườn sầu riêng của hộ ông Nguyễn Văn Có ở xã Quới Thành, huyện Châu Thành tham gia dự án.

Dự án sử dụng vốn Trung tâm Khuyến nông quốc gia. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024. Mục tiêu là nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Nâng cao năng lực, vai trò của hợp tác xã (HTX) liên kết với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm, ổn định đầu ra, tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

Cụ thể, dự án sẽ hình thành 400ha cây ăn quả (gồm: sầu riêng, bưởi, mít, xoài) thực hiện trong 3 năm theo tiêu chuẩn VietGAP. Năng suất mô hình tăng từ bằng đến hơn 10% trở lên so với ngoài mô hình và kết nối với các dự án tạo vùng nguyên liệu được cấp mã số vùng trồng, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc và chứng nhận VietGAP. Xây dựng được 4 mô hình HTX tổ chức quản lý sản xuất liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng từ bằng đến hơn 15% so với sản xuất đại trà. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tham quan, sơ, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhân rộng mô hình. Mô hình được nhân rộng từ bằng đến hơn 20% so với quy mô dự án được duyệt. Kết nối nội dung của dự án với các dự án hiện có trong vùng để phát triển vùng nguyên liệu, phát huy hiệu quả đầu tư.

Trong năm 2023, các tỉnh tham gia dự án “Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ tại đồng bằng sông Cửu Long” sẽ thực hiện 135ha với chủng loại cây trồng gồm: sầu riêng, bưởi da xanh, mít, xoài. Dự án hỗ trợ 50% phân hữu cơ sinh học và phân hữu cơ vi sinh cho hộ dân tham gia; hỗ trợ 100% tem truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ chi phí 100% cho chứng nhận 60ha VietGAP.

Tin, ảnh: Trần Vân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN