Triển khai gói tín dụng 50 tỷ đồng

08/12/2022 - 21:26

BDK - Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh vừa nhận được chỉ tiêu cho vay 50 tỷ đồng đối với chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đây là chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối tượng cho vay là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động (NLĐ), với lãi suất cho vay 7,92%/năm. Trong giai đoạn 2022 - 2023, khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, khách hàng vay vốn chỉ trả lãi suất 5,92%/năm.

Trong quá trình bình xét cho vay, các hội, đoàn thể nhận ủy thác, trưởng ấp, khu phố, tổ tiết kiệm và vay vốn cần ưu tiên dành nguồn vốn này cho NLĐ bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 phải trở về địa phương thực hiện sinh kế tại nơi cư trú. Tổ tiết kiệm và vay vốn không xét cho vay đối với NLĐ đã có việc làm, có tham gia bảo hiểm xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2022, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh được giao chỉ tiêu cho vay 174,94 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 150 tỷ đồng; Chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính thiết bị học trực tuyến 6,65 tỷ đồng; Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 1,29 tỷ đồng; Chương trình cho vay nhà ở xã hội 17 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn các chương trình cho vay ưu đãi đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế địa phương.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN