Triển khai thực hiện Đề án thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024

27/02/2024 - 10:47

BDK.VN - Ngày 23-2-2024, UBND tỉnh có Kế hoạch số 1012/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024.

Đề án có nhiều giải pháp quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội.

Đề án có nhiều giải pháp quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội.

Theo đó, năm 2024, tỉnh đưa ra mục tiêu: Đảm bảo 100% hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định và có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn. Phấn đấu không còn người có công thuộc hộ nghèo, cận nghèo (trừ hộ không có khả năng lao động, không có điều kiện thoát nghèo) và phấn đấu 100% hộ người có công khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.

Có 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định; thực hiện hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện thoát nghèo bền vững; vận động nguồn lực hỗ trợ cho trên 60% hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện không có lao động, không có điều kiện tham gia phát triển sinh kế thoát nghèo (hộ thuộc diện bảo trợ xã hội) có mức sống ngang bằng với mức sống trung bình của người dân trên địa bàn; góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2024 còn 2,25% theo chuẩn nghèo của giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh cũng đưa ra mục tiêu trong năm 2024, có 100% đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách trợ giúp xã hội kịp thời, đầy đủ theo quy định; 90% người khuyết tật được xác định mức độ khuyết tật, 100% người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định; có trên 80% đối tượng bảo trợ xã hội mất nguồn nuôi dưỡng, không có người chăm sóc (trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng…) được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc được trợ giúp khẩn cấp theo quy định.

Có trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, bảo vệ khẩn cấp và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; 100% trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng được hưởng trợ giúp xã hội tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội; thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kéo giảm tình hình tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại, lao động trẻ em.

 100% người cao tuổi được hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định, trên 90% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, 80% người cao tuổi được lập sổ quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Đối với nhóm giải pháp về thực hiện chỉ tiêu thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, tỉnh đề ra một số nội dung thực hiện trong năm 2024 như: Huy động nguồn lực xã hội hóa vận động hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công và hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Cụ thể, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thường xuyên, nhận đỡ đầu 36 hộ nghèo, 76 hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và 5.041 hộ nghèo, 2.636 hộ cận nghèo không khả năng lao động, tạo điều kiện cho hộ có mức sống ngang bằng với mức sống trung bình của người dân trên địa bàn cư trú (hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm…).

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, trong đó có hộ người có công thuộc hộ nghèo. Cụ thể, vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 650 nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 250 căn nhà tình nghĩa, nhà Nghĩa tình đồng đội cho người có công khó khăn về nhà ở, góp phần giúp cho hộ nghèo cải thiện chiều thiếu hụt về nhà ở tạo điều kiện thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi (đối với người cao tuổi sống trong hộ gia đình có mức sống trung bình, không có khả năng mua thẻ bảo hiểm y tế) và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN