Trợ giúp pháp lý 300 trường hợp

05/07/2013 - 08:05

Hội nghị sơ kết hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) được tổ chức ngày 3-7-2013, do ông Phan Tuấn Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Trong 6 tháng qua, Hội đồng đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác phối hợp, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao về “Hướng dẫn một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng”. Kết quả, các cơ quan tố tụng đã thực hiện nghiêm công tác TGPL theo quy định; đã thực hiện hơn 300 trường hợp TGPL cho những người thuộc đối tượng trợ giúp.

Nhiều đại biểu đã nêu ý kiến đóng góp cho công tác TGPL trong thời gian tới thực hiện được tốt hơn, như: cần đánh giá và nâng cao chất lượng của trợ giúp viên hoặc luật sư (cộng tác viên của Trung tâm TGPL) khi tham gia tố tụng; kiến nghị các cơ quan Trung ương cần sớm sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự theo hướng bổ sung chức danh trợ giúp viên vào quy định về người bào chữa; cần quy định Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng để điều hành công việc chung; thành lập các tổ tư vấn TGPL cấp xã; cấp giấy chứng nhận cho luật sư là cộng tác viên của Trung tâm TGPL tham gia hoạt động tố tụng; sửa đổi Thông tư liên tịch số 10 để nâng cao tính trách nhiệm giữa các cơ quan tố tụng và các ngành liên quan trong hoạt động phối hợp.

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN