Trung tâm xã Phước Mỹ Trung đạt chuẩn đô thị loại V

21/10/2012 - 18:01

Qua hơn 3 năm xây dựng, ngày 15-10-2012, huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Bến Tre về việc công nhận trung tâm xã Phước Mỹ Trung đạt chuẩn đô thị loại V.

Để xây dựng xã thành đô thị loại V và tiến tới xây dựng thị trấn của huyện, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, xã Phước Mỹ Trung đã tập trung mọi nguồn lực để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, tạo nền tảng cho xã phát triển nhanh, bền vững. Đến nay, xã có tốc độ phát triển kinh tế khá toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dân xã Phước Mỹ Trung còn tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là nếp sống văn minh đô thị. Bộ mặt đô thị được chỉnh trang đáng kể…

Qua thẩm định 49 tiêu chí đô thị loại V, trung tâm xã Phước Mỹ Trung đạt 27 tiêu chí với tỷ lệ cao, 16 tiêu chí tỷ lệ tương đối và còn 6 tiêu chí chưa đạt. Xã đang khắc phục những tiêu chí chưa đạt và xây dựng thị trấn của huyện vào năm 2013.

N.Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN