Từ ngày 1-6-2021, ngừng cấp nước ngọt mua từ sà lan

20/05/2021 - 13:07

Lực lượng kiểm tra độ mặn tại Nhà máy nước Lương Quới.

Lực lượng kiểm tra độ mặn tại Nhà máy nước Lương Quới.

Ngày 1-6-2021, Nhà máy nước Lương Quới, huyện Giồng Trôm thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre sẽ dừng cung cấp nước ngọt được mua từ sà lan. Nhà máy nước sẽ cung cấp nước có độ mặn tương ứng với độ mặn thực tế trên sông tại điểm lấy nước của nhà máy.

Từ nay đến ngày 31-5-2021, Nhà máy nước Lương Quới vẫn tiếp tục cung cấp nước ngọt ra mạng lưới và đề nghị khách hàng lấy trữ nước ngọt để phục vụ ăn uống, kết hợp lấy nước mưa để sử dụng.

Theo thông báo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, từ hóa đơn nước kỳ 6-2021 trở đi, nếu nước của Nhà máy nước Lương Quới cấp ra mạng lưới có độ mặn > 0,5%o, công ty sẽ thực hiện khấu trừ 10% tiền nước trong hóa đơn sử dụng nước của người dân.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN