Tuần lễ sự kiện “Ngày kỹ năng lao động Việt Nam” năm 2022

05/10/2022 - 07:10

BDK - Ngày 1-10-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg quy định lấy ngày 4-10 hàng năm là “Ngày kỹ năng lao động (LĐ) Việt Nam”. Năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) dự kiến tổ chức một số hoạt động nhân “Ngày kỹ năng LĐ Việt Nam” với chủ đề “Nâng tầm kỹ năng LĐ Việt Nam vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, hướng nghiệp cho giáo viên làm tốt hơn công tác tư vấn hướng nghiệp của các trường THCS, THPT.

Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, hướng nghiệp cho giáo viên làm tốt hơn công tác tư vấn hướng nghiệp của các trường THCS, THPT.

Đào tạo và phát triển kỹ năng nghề

Tại tỉnh, UBND tỉnh có công văn giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuần lễ sự kiện “Ngày kỹ năng LĐ Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh thật ý nghĩa. Theo đó, Sở LĐTB&XH đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre, Cơ sở Gia công lưới an toàn Bến Tre, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre, Phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố tổ chức tọa đàm, sinh hoạt thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt tập thể với học sinh, sinh viên và người LĐ về vị trí, vai trò của LĐ có kỹ năng nghề; về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho LĐ Việt Nam, đặc biệt là thanh niên trong tình hình mới hiện nay.

Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vị trí, vai trò của LĐ có kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng LĐ, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp... Tuyên truyền việc thực hiện đa dạng hóa các chương trình đào tạo, hình thức đào tạo; tạo điều kiện cho công dân, đặc biệt là thanh niên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng LĐ để gia nhập thị trường LĐ.

Tuyên truyền, tôn vinh về các thành tựu, kết quả, các sáng kiến về phát triển kỹ năng nghề, thúc đẩy nâng tầm kỹ năng LĐ và giáo dục nghề nghiệp, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tư vấn giới thiệu việc làm

Tính đến tháng 9-2022, trên địa bàn tỉnh có 22.673 lượt người được tư vấn việc làm, nghề nghiệp và tuyên truyền người LĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức 21 phiên giao dịch việc làm, qua đó có 340 lượt doanh nghiệp và 3.664 lượt LĐ tham gia. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An... tư vấn kết nối việc làm và hỗ trợ người LĐ có nhu cầu trở lại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An làm việc. Kết quả, đã giải quyết việc làm cho 18.067 LĐ, đạt 90,34% kế hoạch năm (kế hoạch 20 ngàn LĐ/năm), tăng 59,08% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2021 là 11.357 LĐ).

Tổ chức truyền thông khởi nghiệp có thời hạn và tư vấn việc làm, học nghề, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cho bộ đội xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp THPT không tiếp tục học các cấp trình độ cao hơn. Tính đến ngày 15-8-2022, có 1.298 LĐ trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, có 1.005 người đã xuất cảnh, đạt 50,25% kế hoạch (kế hoạch là 2.000 LĐ/năm) và tăng 294,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2021 là 255 người).

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong năm 2022, tỉnh đã triển khai thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp cho LĐ nông thôn, LĐ mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tính đến ngày 15-8-2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyển sinh 4.445 người, gồm: trình độ cao đẳng 626 người, trung cấp 804 người, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là 3.015 người (trong đó đào tạo nghề cho LĐ nông thôn là 1.173 người). Tỷ lệ LĐ qua đào tạo đạt 63,32% (kế hoạch là 64%), trong đó tỷ lệ LĐ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 33,67%.

Trong những tháng cuối năm 2022, Sở LĐTB&XH sẽ khảo sát và tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng LĐ và biến động LĐ, tình hình thực hiện tiền lương của người LĐ, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, âm lịch năm 2023. Tổ chức điều tra thông tin thị trường LĐ (cung, cầu LĐ) năm 2022 để phân tích, dự báo kết nối cung, cầu LĐ; tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền đưa người LĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng LĐ; tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN