Tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023

01/06/2023 - 16:39

BDK.VN - Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2023.

Đối tượng tuyển chọn là các dự án tại tỉnh; các dự án khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiêu chí tuyển chọn: Dự án phải có tính khả thi, có sản phẩm bước đầu hoặc ý tưởng về nguồn thu hợp lý, đã có một số khách hàng dùng thử hoặc có doanh thu ban đầu là một lợi thế. Ưu tiên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ, có các yếu tố ĐMST dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp. Có đội ngũ cơ bản, toàn thời gian cho dự án, tâm huyết và cam kết triển khai thực hiện dự án; người sáng lập trình bày được một mô hình kinh doanh sơ khai.

Các cơ hội và lợi ích của dự án được ươm tạo: Được tham gia, làm việc trực tiếp với các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc ươm tạo các dự án khởi nghiệp, mạng lưới kết nối nhà đầu tư. Được nâng cao năng lực, đánh giá mô hình kinh doanh thông qua chương trình đào tạo và cố vấn khởi nghiệp. Được tỉnh tạo điều kiện tốt nhất việc liên kết nguồn lực, hỗ trợ thủ tục hành chính, kết nối thị trường. Được ưu tiên xem xét tham gia các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương và trên cả nước.

Tham quan học tập thực tế các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh. Có cơ hội được giới thiệu và đề cử vào các chương trình quốc gia và quốc tế. Sau chương trình ươm tạo, dự án (đủ điều kiện) được ưu tiên xem xét giới thiệu tiếp cận chương trình phát triển khoa học và công nghệ, trực tiếp gọi vốn tại Ngày hội ĐMST tỉnh năm 2023.

Nội dung ươm tạo dự kiến: Tổ chức chương trình huấn luyện ươm tạo. Hỗ trợ, giúp dự án xây dựng hồ sơ gọi vốn. Truyền thông, xúc tiến thương mại. Tổ chức cho các dự án khởi nghiệp đi học tập thực tế về các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh. Kết nối với các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp trong các lĩnh vực.

Địa  điểm  tổ chức: Không  gian  ĐMST Mekong  (Mekong Innovation Hub) số 910/1, Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thông  báo  và  nhận  hồ  sơ  tuyển  chọn:  Từ  ngày 30-5-2023 đến  hết  ngày 29-6-2023. Sơ tuyển, thẩm định dự án và công bố kết quả: Từ ngày 29-6-2023 đến ngày 7-7-2023. Tham gia ươm tạo chính thức: Từ ngày10-7 đến 8-9-2023.

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp, số 28, đường Lê Đại Hành, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc Không gian ĐMST Mekong (Mekong Innovation Hub) số 910/1, đường Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc đăng ký hồ sơ trực tuyến qualink: http://bit.ly/chuongtrinhuomtao2023.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh Nguyễn Phùng Diễn Chiêu - chuyên viên Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bến Tre, điện thoạ: 0961.373.708.

Hồ sơ đăng ký: Theo mẫu đăng ký đính kèm, được đăng tải tại địa chỉ http://sipcbentre.gov.vn.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN