Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

19/07/2022 - 20:27

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022). Mục đích là tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó, xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* UBND tỉnh vừa có công văn về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trong đó chú trọng tuyên truyền trên pa-nô, áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh, trưng bày sách báo, tư liệu về ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ và các hoạt động đảm bảo theo Kế hoạch số 3261/KH-UBND của UBND tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động cung cấp thông tin, văn bản, tài liệu tuyên truyền những thành tựu của công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng 75 năm qua cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở địa phương tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” và các hoạt động kỷ niệm, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục truyền truyền thống lịch sử cho học sinh.

* Ban Vận động quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vừa có công văn phân phối kinh phí tặng quà cho gia đinh chính sách khó khăn nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Thường trực Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh thống nhất phân phối số tiền 1 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh (nguồn do Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP ủng hộ) phân phối đến Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố để tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn. Việc tặng quà ưu tiên các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; hộ sống neo đơn, già yếu, bệnh tật nhân dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trị giá 500 ngàn đồng/phần.

Trong 1 tỷ đồng có 865 triệu đồng, tương đương 1.730 phần quà sẽ được phân bổ đến Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố, để tặng cho các gia đình chính sách khó khăn.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN