Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày âm nhạc Việt Nam

30/08/2022 - 11:02

BDK.VN - Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy vừa có công văn số 1131, ngày 29-8-2022 về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Ngày âm nhạc Việt Nam (ngày 3-9).

Giao lưu âm nhạc giữa các nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh.

Giao lưu âm nhạc giữa các nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh.

Theo tinh thần công văn của BTG Tỉnh ủy gửi đến các sở, ngành trong khối thông tin, tuyên truyền, Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu quan tâm, tập trung triển khai một số nội dung. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, tiếp tục khẳng định, tôn vinh ý nghĩa của Ngày Âm nhạc Việt Nam theo đúng tinh thần kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 319, ngày 1-4-2010 về việc tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam; Quyết định số 1722, ngày 26-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Âm nhạc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Tổ chức thường niên các hoạt động cụ thể về Ngày Âm nhạc Việt Nam, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có chất lượng và tính giáo dục cao, gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9) và các sự kiện, ngày kỷ niệm của địa phương, cơ quan đơn vị; gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa -văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam trong tình hình mới.

Theo chỉ đạo của BTG Tỉnh ủy, triển khai hiệu quả, quan tâm triển khai trong lực lượng văn nghệ sĩ, nhạc sĩ cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 (theo kế hoạch số 34, ngày 4-5-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Thi đua Đồng khởi mới - đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống” giai đoạn 2021 - 2025 (theo kế hoạch số 45, ngày 22-9-2021 của BTG Tỉnh ủy). Qua đó lựa chọn những tác phẩm âm nhạc hay, có giá trị cao, góp phần lan tỏa hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Đồng khởi mới trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN