Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh là 12,63%

08/01/2012 - 17:16

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 51 ngày 5-1-2012 về việc phê duyệt kết quả bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012.

Theo đó, hộ nghèo toàn tỉnh sau khi rà soát, bình nghị là 45.661 hộ/361.591 hộ dân, chiếm tỷ lệ 12,63%. Thạnh Phú là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất (18,54%), đa số các huyện đều có tỷ lệ hộ nghèo trên 11%, riêng Châu Thành có tỷ lệ hộ nghèo là 8,84% và TP. Bến Tre có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất (2,1%).

Hộ cận nghèo trong toàn tỉnh là 21.993 hộ, chiếm tỷ lệ 6,08%. Trong đó, các huyện có tỷ lệ cao là: Mỏ Cày Bắc (8,15%), Thạnh Phú (7,25%), Giồng Trôm (7,21%)…, TP. Bến Tre có tỷ lệ hộ cận nghèo thấp nhất (1,98%).

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành có liên quan triển khai thực hiện việc mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hỗ trợ 50% thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN