Tỷ trọng dư nợ lãi suất trên 15%/năm giảm mạnh

20/08/2012 - 15:47

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho biết, tính đến ngày 16/8, tỷ trọng dư nợ cho vay bằng VND của các tổ chức tín dụng có mức lãi suất trên 15%/năm đã giảm khoảng 65% so với trước ngày 15-7-2012. Đặc biệt, lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 Ngân hàng thương mại nhà nước, giảm khoảng 90% so với tỷ trọng trước ngày 15-7-2012.

Cụ thể, theo thông báo của NHNN về kết quả giảm lãi suất các khoản vay cho thấy, tính đến ngày 16/8/2012, dư nợ cho vay bằng VNĐ có mức lãi suất dưới 10% chiếm tỷ trọng 4,1%; mức lãi suất từ 10%/năm đến 13%/năm chiếm tỷ trọng 20%; mức lãi suất trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm tỷ trọng 51,3%; mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng 24,6% (giảm khoảng 65% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012 và giảm thêm 4,5% so với ngày 3/8/2012).

Trong đó, lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 ngân hàng thương mại nhà nước (có tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 6,2%), giảm khoảng 90% so với tỷ trọng trước ngày 15-7-2012.

Cũng theo NHNN, kết quả này được tính dựa trên tổng hợp của 69 tổ chức tín dụng trong đó có 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 27 ngân hàng thương mại cổ phần, 25 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 12 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, chiếm thị phần tín dụng 90% tại Việt Nam...

Nguồn ĐCS

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN