UNDP công bố báo cáo về 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

02/10/2007 - 08:20

Sáng 1-10, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam công bố báo cáo "Chiến lược công nghiệp của các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam"

Báo cáo này dựa trên dữ liệu khảo sát của Tổng cục Thống kê về 200 công ty hàng đầu của Việt Nam căn cứ theo tài sản, doanh thu, nguồn lao động và mức thuế nộp cho Nhà nước, với mục đích tìm hiểu khả năng thích ứng của các công ty này trong môi trường kinh doanh mới, nhất là chiến lược tăng trưởng và những thách thức mà các công ty đang phải đương đầu.

Chuyên gia kinh tế cấp cao của UNDP và tác giả của báo cáo cho biết, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả của các công ty lớn trong nước là vấn đề cốt yếu đối với khả năng cạnh tranh nền kinh tế của Việt Nam. Các công ty lớn của Việt Nam được đánh giá là năng động, đi đầu về công nghệ, sản phẩm, làm tăng nhu cầu về cơ sở hạ tầng, vốn và lực lượng lao động lành nghề, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của Chính phủ để nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu

Theo ND

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN